Filipstads kommun startsida

Upphandling och inköp

Filipstads kommuns inköp ska präglas av affärsmässighet och ansvarsfull hantering av kommunens skattemedel. Den goda affären står i fokus, baserad på en helhetssyn med kommunens gemensamma bästa som mål.

Karlskoga kommuns Upphandlingsenhet stödjer Filipstads kommun under hela inköpsprocessen, från behovsanalys till faktura. Kontakta Upphandlingsenheten vid frågor gällande upphandling, leverantörsavtal, inköp eller beställning.

I alla inköp och upphandlingar ska kommunen eftersträva produkter, tjänster eller entreprenader som sett under sin hela livslängd är skonsamma för klimatet och miljön och som främjar en hållbar samhällsutveckling.

För alla inköp måste kommunen följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen säger inte vad som ska köpas men hur ett inköp ska gå till. Vill du veta mer och få bättre inblick i regelverket kring LOU så är Upphandlingsmyndighetens webbplats en bra plats att börja på.

Hur hittar du våra upphandlingar?

För att bli leverantör till kommunen behöver du bevaka och hålla dig uppdaterad om aktuella upphandlingar inom ditt företags affärsområde och känna till hur du hittar dessa.

I Sverige finns ett antal annonsdatabaser där offentliga upphandlingar publiceras. Som företagare kan du prenumerera på upphandlingar som annonseras men du kan också hitta våra upphandlingar på vår hemsida. Filipstads kommun annonserar för närvarande i Mercell Tendsign och en länk dit hittar du längre ner på sidan.

Upphandlingsplanen visar inkomna upphandlingsuppdrag till upphandlingsenheten eller av upphandlingsenheten identifierade upphandlingsbehov. Upphandlingsplanen ska ses som en prognos och innebär inga utfästelser från kommunens sida. Detta kan innebära att vissa angivna behov i upphandlingsplanen inte kommer att resultera i en annonserad upphandling eller att kommunen annonserar upphandlingar som inte visats i upphandlingsplanen. Även tidsangivelserna är en uppskattning där kraftiga avvikelser kan förekomma.

I upphandlingsplanen visas upphandlingar för Degerfors kommun, Filipstads kommun, Karlskoga kommun, Karlskogahem AB och Storfors kommun.

Startdatumet som anges i upphandlingsplanen är det datum som upphandlingsenheten uppskattningsvis bör påbörja upphandlingsarbetet. Slutdatumet är det datum när upphandlingen beräknas vara genomförd och arkiverad.

Länkar

Upphandlingsplan, tendsign.com Länk till annan webbplats.

Filipstads kommuns pågående annonserade upphandlingar, opic.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbered och planera inför att lämna anbud

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

Här är några saker du kan tänka på:

Vill du lära dig mer om hur den offentliga marknaden kan bli en affärsmöjlighet för ditt företag eller vill du diskutera hur kommunen genomför sina inköp och upphandlingar?

Det finns många företag som vill lära sig mer om offentlig upphandling och som kanske ännu inte har provat på att lämna anbud. Är du en av dem? Då kan Filipstads kommun, i samarbete med Karlskoga kommun, hjälpa dig genom att informera om hur en upphandling går till och vilka regler som gäller. Alla företag har möjlighet att ”låna en upphandlare” kostnadsfritt under några timmar. Kommunens förhoppning är att företagen ska få förutsättningar att kunna delta i framtida upphandlingar som kommunen eller andra kommuner genomför.

Förslag och synpunkter

Har du en åsikt om hur kommunen kan utveckla och förbättra sitt arbete inom inköp- och upphandlingsområdet? Önskar du träffa oss för att presentera dig som företagare, dina erbjudanden och förslag på lösningar samt få en uppfattning om hur våra nuvarande avtal ser ut? Kommunen är mycket intresserad av att föra en marknadsdialog med er.

Kommunen kan dock inte hjälpa till med det praktiska anbudsarbetet och/eller tolka ett upphandlingsunderlag som ligger ute på annons (även om det rör en annan kommun). Om kommunen har en pågående annonserad upphandling som företaget vill lämna anbud på är det därtill inte lämpligt att mötet sker innan aktuell upphandling är avslutad, då det annars kan uppfattas att upphandlaren hjälper företaget som då möjligen skulle kunna få fördelar i upphandlingen.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss på e-posten upphandling@karlskoga.se om det låter intressant!

När du har hittat en intressant upphandling är det första steget för dig att hämta upphandlingsdokumenten från den elektroniska annonsdatabasen. I upphandlingsdokumenten står all den information som du som anbudsgivare behöver för att kunna lämna anbud.

Ju tidigare du går igenom upphandlingsdokumenten, desto mer proaktiv kan du vara med att ställa frågor och förbereda de dokument som ska lämnas in i samband med anbudsinlämning om du bestämmer dig för att delta i upphandlingen.

Processen för upphandlingen kan se väldigt olika ut beroende på en rad faktorer som exempelvis upphandlingens värde, kommunens rutiner och förutsättningar och vilket upphandlingsförfarande som används. Det är därför bra att vara uppmärksam när du lämnar anbud på vad som gäller för den aktuella upphandlingen.

Om affären låter intressant för ditt företag, tänk då på att:

  • Följa instruktionerna som ges I upphandlingsdokumenten.
  • Säkerställ att ditt anbud uppfyller alla de krav och villkor som kommunen angett I dokumenten.
  • Ställ frågor. Du är anonym. Var inte rädd för att ställa frågor till oss om något är otydligt eller verkar felaktigt i upphandlingsdokumenten. Genom att ställa frågor minskar du dels risken för att göra fel, dels risken att lägga ner tid på en upphandling som riskerar att inte kunna slutföras på grund av felaktigheter. Du som ställer frågor i kommunens upphandlingssystem är alltid anonym. Svaren blir tillgängliga samtidigt för alla som deltar i upphandlingen. Det innebär även att du får ta del av svaren på de frågor som andra anbudsgivare ställt.
  • Kvalitetssäkra kontrollera att du svarat på alla frågeställningar och bifogat de bevis som efterfrågats.
  • Lämna in anbudet i tid

Grattis du har blivit antagen som leverantör!

När vi har tecknat avtal vill vi tillsammans införa avtalet för att få ett gott samarbete under avtalsperioden. Detta innebär att vi har ett gemensamt uppstartsmöte och diskuterar rutiner och eventuella informationsinsatser.

I beskedet om vem som vann kontraktet framgår skälen varför ditt anbud inte var vinnande anbud. Det är även värdefullt att Inför kommande upphandlingar vet varför ditt anbud inte blev antaget.

Vi på upphandlingsenheten pratar gärna med dig som företagare och reder ut eventuella funderingar du har.

Kontakt

Upphandlingsenheten finns till för både kommunens verksamheter och dig som företagare. Du kan alltid kontakta kommunens upphandlingsenhet via denna adress: upphandling@karlskoga.se, 0586-610 21

Kontakt direkt med Filipstads kommun sker via kommun@filipstad.se

Välkommen att delta i våra upphandlingar!

Läs mer