Filipstads kommun startsida

Centrum och handel

Ferlinstatyn i Filipstads centrum tillsammans med tre småbarn och två vuxna som sitter på parkbänken med fontänen i bakgrunden

Filipstads kommun samarbetar med Centrumföreningen attraktiva Filipstad kring Handel och Centrumutveckling. Här har vi samlat information kring arbetet med Handel och centrumutveckling.

Filipstad - en attraktiv småstad för alla

I Filipstads kommun finns ett brett utbud av unika butiker. Det finns mer än 80 företag i kommunen som fokuserar på handel. Näringslivskontoret finns till som stöd för dig som vill starta eller utveckla din verksamhet. Vi har fler projekt som syftar till hållbar utveckling och vi har ett stort fokus kring digitalisering av er verksamhet.

Samarbete mellan kommun och näringsliv

Ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv är en förutsättning för ett positivt företagsklimat. I Centrumföreningen attraktiva Filipstad arbetar kommunen, Företagarna, Svensk Handel, Fastighetsägarna och FFIS tillsammans för att Filipstad ska vara en attraktiv småstad för alla genom en väl förankrad och genomtänkt affärsplan.

För mer information:
Kikki Neidre-Pedersen 
072-599 03 40
kristina.neidre-pedersen@filipstad.se

Affärsplan stadskärnanöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Hållbar handelsutveckling i staden logga

Näringslivskontoret har beviljats EU-projektmedel i Regionalfonden till en fortsättning av projektet Hållbar handelsutveckling. Digital och fysisk verksamhetsutveckling för dig som är företagare inom handeln samt fastighetsägare med kommersiella lokaler. Vill du som företagare utveckla din verksamhet med online försäljning och inspireras till nya affärs/butiks koncept. Alla aktiviteter är konstnadsfria. Projektet erbjuder bland annat omvärldsbevakning.

Här kan du se en Inspirationsfilmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Fastighetsägarna logotyp

Stråkutveckling

Just nu pågår ett samarbete mellan Fastighetsägarna Värmland/Dalsland, lokala fastighetsägare samt kommunen i ett projekt med fokus på stråkutveckling:

  • Skapa en bättre helhet i centrum med attraktiva stråk för handel, restauranger och caféer i centrum
  • Tillskapa en etableringsgrupp för fastighetsägare i stadskärnan i syfte att stärka det strategiska arbetet med både nya och befintliga etableringar.
  • Få till en tätare och bättre samverkan kring stadskärnans utveckling och attraktivitet.
  • Trygghet, trivsel och estetik.

Enkät centrum och handel i Filipstad

En enkät kring centrum och handel i filipstad genomfördes under augusti 2017. Enkäten är nu sammanställd och finns här i sin helhet. De slutsater vi kan dra är att man överlag är nöjd med såväl centrum som handel. Men man efterfrågar en större bredd inom så väl handel som restaurang och caféer. En tydlig oro finner vi dock kring tryggheten i centrum och detta ser vi såklart mycket allvarligt på. Det som är mycket positivt är att vi genom alla fritexter kan se ett stort engagemang för sin kommun och många kommer med konkreta förslag på förändringar och förbättringar som vi kommer ta vidare. Ett stort tack till alla som deltog.
Rapport om enkätenöppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB).

Kontaktinformation Näringslivskontoret

Telefonnummer
0590‑612 16