Filipstads kommun startsida

Riktlinjer uteserveringar Filipstads kommun

Inhägnad uteservering med stolar, bord, parasoll 

Kommunen har ansvaret för stadsbilden och funktionerna som samsas i gaturummet, i parker och på torg. Dessa riktlinjer tas fram för att främja näringsidkares möjlighet att ha uteservering på ett sätt som bidrar till folklivet och ökar stadens attraktivitet. Uteserveringar utgör ett viktigt, berikande inslag i stadsbilden under en stor del av året.

Arbetsgruppen som tagit fram riktlinjerna har haft samråd med Centrumföreningen Attraktiva Filipstad och Tillgänglighetsgruppen.

Säsongen varar under tiden 15 mars-31 oktober. Ansökan för markupplåtelse görs för en säsong åt gången och kopplas till verksamhetsutövaren. Byter verksamheten ägare under pågående säsong behöver alltså den nya ägaren söka tillstånd för uteserveringen. Allmän platsmark upplåts inte till permanenta uteserveringar.

Polisen tar ut en administrativ avgift på 700 sek för handläggning av ansökan. För närvarande är taxan för upplåtelse av allmän platsmark 10 kr/m2 och månad.

Riktlinjer Pdf, 388 kB, öppnas i nytt fönster.