Filipstads kommun startsida

Konkurrenskraftiga butiker och boenden

Genomförande är april 2022-mars 2023. Filipstad, Forshaga, Karlstad och Kristinehamns kommuner deltar.

Projektet möjliggör för företag att möta samhällsutvecklingen med kompentensutveckling för lönsamhet i ett föränderligt arbetsliv. Detta resulterar i ökad konkurrenskraft, individerna blir mer entreprenöriella och bättre anpassade för ett samhälle där horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering) är ett naturligt inslag. Företaget och individerna blir mer attraktiva för marknaden.

Entreprenöriell arbetsplats genom:

  • Omvärldsbevakning
  • Digitalisering
  • Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. (Horisontella principer)

Här kan du ladda ner intyg om stöd: klicka här Word, 303 kB, öppnas i nytt fönster.

Omvärldsbevakning

Företag behöver omvärldsbevaka för att kunna ligga steget före konkurrenterna. Det kan tex vara att man går på studiebesök, nätverkar eller lyssnar på poddar samt följer branschen för att se hur andra gör och utvecklas.

Digitalisering

Digitalisering och behovet att integrera hela värdekedjan är viktigt i alla företag idag, inte minst för att möta kunden i sin kundresa som idag sker både digital och fysiskt. Den digitala utvecklingen mellan det nya och det gamla, det digitala och det fysiska, det lokala och det centrala/globala behöver länkas samman. Idag behöver fysisk, digital försäljning och marknadsföring vara högst upp på agendan i företagets affärsutveckling kring hur varor/tjänster paketeras och förmedlas ut.

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. (Horisontella principer)

Det är lätt att tänka att horisontella principer inte berör mig eller företaget men det berör alla. Enkelt förklarat betyder det att alla oavsett kön och bakgrund ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer. Det betyder att kvinnor och män värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.

Genom att arbeta med de här frågorna på organisationsnivå där hela företaget är involverat blir företaget mer attraktivt som arbetsplats, det vill säga en hållbar arbetsplats. När företag ärligt kan visa upp att man jobbar med frågorna blir effekten lönsam för både individer och företaget. Idag förväntar sig kunder att företag kan visa hur de jobbar med hållbar utveckling gällande bland annat jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Det kan vara avgörande vid köp av vara/tjänst.

Entreprenöriell arbetsplats

Genom att ta vara på varje individs förmågor, kreativitet och utveckling kan man minska känslan av ”jag är bara anställd” eller ”du är bara anställd” och tillsammans skapa en attraktiv och entreprenöriell arbetsplats. Det egna ansvaret för företagets utveckling och sin egen framtid ökar genom gemensam kompetensutveckling och bidrar till en mer konkurrenskraftig arbetsplats.

Sammanfattningsvis så ska alla aktiviteter leda till lärandet om egna entreprenöriella förmågor, marknaden och branschen.

För mer information:
Projektsamordnare, Filipstads kommun
Carola Ågren
070-229 48 52
carola.agren@filipstad.se

Projektledare
Kikki Neidre-Pedersen
070-609 69 00 
digital@neidre.se

Projektadministratör
Marcus Ekerheim
070-240 94 29
marcus.ekerheim@filipstad.se

Kontaktuppgifter Konkurrenskraftiga Butiker och Boenden

Här hittar du kontaktuppgifter till projektets samtliga fyra deltagande kommuner.

Undersidor