Filipstads kommun startsida

Digitalisering

Digitalisering och behovet att integrera hela värdekedjan är viktigt i alla företag idag, inte minst för att möta kunden i sin kundresa som idag sker både digital och fysiskt. Den digitala utvecklingen mellan det nya och det gamla, det digitala och det fysiska, det lokala och det centrala/globala behöver länkas samman. Idag behöver fysisk, digital försäljning och marknadsföring vara högst upp på agendan i företagets affärsutveckling kring hur varor/tjänster paketeras och förmedlas ut.

Nuläge och önskat läge

Nu är det äntligen dags att komma i gång med digitalisering-biten i projektet Konkurrenskraftiga butiker och boenden.

Steg 1 är att ni ska få svara på några frågor kring hur ni jobbar med sociala medier och digital marknadsföring idag. Se länk.
Fågeställningar-KBB Pdf, 83 kB, öppnas i nytt fönster.
Svaren på de frågorna lägger grund till nästa moment där Act ska göra en förstudie. Utifrån Act´s perspektiv (och era svar) kommer de att kartlägga vad ni gör, vad som kan göras bättre och vilka möjligheter det finns med digital marknadsföring utifrån er bransch.

När förstudien är klar är det äntligen dags för det roliga - Då kommer ni att få jobba "hands on" med Act Mediebyrå.

Arbetsgång - digital marknadsföring