Filipstads kommun startsida

Filipstads historia

Minnesplatta Filipstad 400 år

Filipstads historia som stad går tillbaka till den 6 april 1611. Då fick Filipstad sina stadsprivilegier av Karl IX, som döpte staden efter sin son Karl Filip. Men långt tidigare blomstrade trakterna runt Filipstad tack vare järn- och gruvhanteringen.

Från urskog till framstående gruvindustri

Traditionen inom järn- och gruvhantering går tillbaka till 1300-talet. Det var denna hantering som gjorde att östra Värmland befolkades. I gruvorna i Persberg, Nordmark och Långban fanns naturrikedomar och runt om växte hyttor, hamrar och bruksanläggningar upp. Under 1700-talet fick gruvbrytningen ett uppsving då effektiv sprängteknik blev tillgänglig och vattenkraften fick sitt genombrott genom Kristoffer Polhems uppfinningar.

Långbanshyttan är i 1800-talets mitt en av Värmlands främsta tackjärnsproducenter. 1500 ton tackjärn som produceras i Långban säljs till japanska flottan 1932. Hyttan renoveras 1980-83 och är idag Värmlands enda bevarade hytta i närheten av ett större gruvfält. Långban är nu världens mineralartrikaste plats med 350 mineralarter.

Nordmarks gruvsamhälle har fyra stora huvudfält med gruvbrytning i modern tid: Nordmarksberg, Taberg, Värmlandsberg och Finnmossen. Tabergs gruvor som är hela 520 meter djupa är djupast i Filipstads bergslag. Nordmarks museum berättar om 700 års utveckling med smedjor, backstugor och gruvdrift.

I Persberg finns en minnessten över Värmlands första gruvstrejk. På den går att läsa: ”Vid Högbergsfältets gruvor utbröt den första gruvstrejken i Värmland den 16 aug 1869. 300-400 arbetare deltogo i strejken.” I Tilas stoll kan du gå 25 meter in i en gruvort som leder ut i dagen.

Filipstad som stad

År 1611 grundar Karl IX grundar Filipstad och döper platsen efter sonen Karl Filip. Detta gör Filipstad till Värmlands näst äldsta stad. Staden Filipstad mister sina stadsprivilegier i närmare 150 år efter en kraftig brand i maj 1694.

På 1800-talet påbörjas en livlig byggnadsverksamhet och staden växer i snabb takt. Kommunikationerna förbättras avsevärt genom Filipstads Bergslags kanal och järnvägen. 

1810–1861 går invånarantalet upp från 560 till 1798 personer.

Kända personer från trakten

Franz von Schéele är en av Filipstads mest betydande personer. Han var med att starta biblioteket, det som skulle bli Bergsskolan och banken i Filipstad.

Bröderna Ericsson från Långban:

Nils Ericsson var byggnadsledare för flera av Sveriges stora kanalbyggen. Han var SJ:s första chef och adlades för sina insatser.

John Ericsson, en av Sveriges största uppfinnare genom tiderna, står bakom den första funktionella propellern, pansarbåten Monitor, den första moderna brandsprutan och varmluftsmaskinen.

Poeten Nils Ferlin bodde under sin uppväxt i Filipstad. Sedan 1975 står han staty intill Skillerälven vid Stora torget och många är dem som där tar ett foto tillsammans med skalden. Vill du veta allt om Ferlins liv och dikter rekommenderas ett besök till hans Ferlinmuseum på Museet Kvarnen i Filipstad.

Telefonnummer:

0590‑613 51