Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Kontaktuppgifter

Personal Miljö och stadsarkitektkontoret

Titel

Namn

Telefon

E-post

Förvaltningschef

Hannes Fellsman

0590-611 38, 070-271 83 38

hannes.fellsman@filipstad.se

Byggnadsinspektör

Tony Trust

0590-611 39

tony.trust@filipstad.se

Byggnadsinspektör

Henric Forsberg

0590-611 31

henric.forsberg@filipstad.se

Energi- och klimatrådgivare

Olof Edén

070-372 17 02

olof.eden@filipstad.se

Fysisk planerare

Lena Wahlgren

0590-611 61, 070-190 70 39

lena.wahlgren@filipstad.se

Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Karolina Hakala

0590-611 92

karolina.hakala@filipstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Katrin Sjöberg

0590-611 90, 073-022 85 46

katrin.sjoberg@filipstad.se

Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Hendrikje Böhlert-Kruse

0590-611 37

hendrikje.bohlert-kruse@filipstad.se