Filipstads kommun startsida

Ej kommunala stipendier och fonder

Filipstads Fruntimmersförenings stipendie

För kvinnor med anknytning till Filipstad och med inriktning mot vårdande yrken.

Filipstads Fruntimmersförening firade 2014 sitt 150-årsjubileum och med anledning av detta instiftades stipendier. Årets stipendium är ett på 10 000 kronor.

Tidpunkten för utdelningen av stipendiet kommer att meddelas senare.

Stipendiet riktas till kvinnor med anknytning till Filipstad som vill förkovra sig inom vårdande yrken.

Ansökningshandlingar ska vara Filipstads Fruntimmersförening tillhanda senast 10 maj 2022.

Du ansöker genom att fylla i Ansökningsblankett för Filipstads Fruntimmersförenings stipendier. Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 150 kB)

Nordmark-Tabergs Flickskolefond

Nordmark-Tabergs Flickskolefond ledigförklarar härmed ett antal stipendier för innevarande läsår.

Stipendierna avser vidareutbildning efter grundskola för kvinnliga elever, som är eller har varit folkbokförda i f.d. Nordmarks församling.

Stipendieansökan med personbevis, intyg från skolmyndighet om kurstillhörighet och kurslängd, kontonummer och vilken bank ev. stipendiepengar ska sättas in på ska anges i ansökan.

Ansökan är just nu stängd. Ny ansökningsperiod kommer 2022.

Skicka ansökan till: Nordmark-Tabergs Flickskolefond, c/o Ann-Charlott Skalare, Pilgrensgatan 10, 682 34 Filipstad

Stiftelsen Forsmanska donationen

Stiftelsen Forsmanska donationen har till ändamål att ge bidrag till:

  • stöd åt sjuka eller eljest handikappade personer eller åt pensionärer till inköp av verktyg eller material till arbeten i terapeutiskt syfte
  • dels till stöd åt organisationer som idkar ovannämnd verksamhet
  • dels till stöd åt verksamhet med uppgift att bereda arbetstillfällen åt personer, som har svårt att få lämpligt arbete och försörjning i den öppna marknaden

Ansökan och upplysningar

Ansökan/upplysningar ställs till carin@carinlysell.se

eller via brev Stiftelsen Forsmanska donationen, Ekonomitjänst, Box 139, 464 23 Mellerud

Ansökan är just nu stängd. Ny ansökningsperiod kommer 2022.