Filipstads kommun startsida

Ferlinstipendiet

Ferlinstatyn från sidan med blommor och stora torget i bakgrunden

Kulturstipendiet Ferlinstipendiet började att delas ut 1996. Det är på 10 000 kr som ska stimulera och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom områdena litteratur, musik, konst, teater, film, dans m.fl.

Stipendiet kan utdelas till personer eller grupper som är verksamma i Filipstad eller har en anknytning till kommunen.

Stipendiaterna utses av kommunstyrelsen. Stipendiernas utdelning sker i samband med Kommunfullmäktiges avslutande höstsammanträde eller vid tillfälle som Kommunstyrelsen beslutar.

Sista ansökningsdag är 30 september. Blankett hittar du bland våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..