Filipstads kommun startsida

Stiftelser och fonder

Filipstads kommun förvaltar ett stort antal stiftelser och fonder. Utdelning ur dessa stiftelser sker i förhållande till den avkastning som respektive stiftelse genererar under året.

Chans att söka pengar från fonder

Utdelningsbara medel annonseras varje höst här på filipstad.se, oftast i oktober.

Respektive ansvarig nämnd beslutar om utdelningar och eventuellt utdelningsbara medel. Gemensamt för de flesta stiftelser är att du som söker ska vara folkbokförd i Filipstad med omnejd.

Observera att nedanstående stiftelser och fonder är en förteckning. När möjlighet finns att söka medel från dem så annonseras det specifikt.

Barn- och utbildnings­nämndens förvaltning

Stiftelse

Beskrivning

Stiftelsen Samfond för grundskolan

Till förmån för eleverna

Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan

Till förmån för eleverna. Kan sökas av ungdom från Filipstads kommun. Fondmedlen skall användas som ekonomisk hjälp för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan.

Stiftelsen för lönedonationer

För skolledare och lärare vid grundskolans låg- och mellanstadium, företrädesvis som bidrag till studier och studieresor

Stiftelsen lönejordsfonden

Till lärare och skolledare, företrädesvis som bidrag till studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Stiftelsen Norsbäcks kanalfond

Till mindre bemedlade men förtjänta ynglingar vid Filipstads Folkskola.

Stiftelsen August Larssons stipendiefond

Till studiebegåvad ungdom, i första hand från Brattfors församling och Värmlandsbergs kommun. Fondmedlen skall användas som ekonomisk hjälp till utbildning inom eller utom kommunen efter avslutad grundskola.

 

 

Socialnämndens förvaltning
Stiftelse
Beskrivning
Stiftelsen Samfond 1

Till trivselfrämjande åtgärder för pensionärer inom Filipstads kommun, företrädesvis de som bor på kommunens servicehus.

Stiftelsen Samfond 2

Till behövande inom kommunen, t.ex. tillfälligt ekonomiskt bidrag, sjukvård och hjälpmedel för sjuka, rekreationsresa, konvalescentvård, lägervistelse och trevnad för långvarigt sjuka.


Kommun­styrelsens förvaltning
Stiftelse
Beskrivning
Stiftelsen Filipstads kommuns kommunstyrelsesamfond

Hjälp åt fattiga och sjuka eller i övrigt behövande, som är bosatta i det område som motsvarar Filipstads stad före 1971-01-01

Stiftelsen Carl Josefssons minnesfond

Till nytta för helnykter ungdom i staden eller för att främja nykterhet bland ungdom.

Stiftelsen Augusta Dahlströms fond

Hjälp, resor, specialistvård till sjuka i Filipstad, och Färnebo socken, dock ej till sådant som det allmänna skall sköta.

Stiftelsen Johan och Julia Ekmans donationsfond

Till studerande från Färnebo församling (Persberg, Långban, Kalhyttan Storbron, Finnshyttan, Daglösen, Asphyttan, Torskbäcken, Hennickehammar och Skåltjärn) som genomgår yrkesutbildning och som under året fyller högst 25 år.

Stiftelsen Maria och Carl Janssons fond

Räntan varje jul till behövande gamla personer med företräde för sådana födda i Färnebo.

Stiftelsen Filipstads Ungdomsråd

Ungdomsfrämjande syfte till exempel ledarutbildning, lokaler med mera.

Stiftelsen Rose-Marie och Maj-Britt Rymans fond

Skall användas för att främja kulturell verksamhet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, t ex skapande verksamhet såsom målning, bildframställning, inköp av lämplig litteratur eller andra slag av media samt visningar och sammankomster av kulturell art som är berikande för den som har en intellektuell funktionsnedsättning. Bidrag ur fonden kan lämnas såväl till enskild person som till arrangemang av kollektiv art.

Särskild förvaltning
Stiftelse
Beskrivning
Stiftelsen Nordmark-Tabergs flickskolefond

Utdelning av Nordmark-Tabergs Flickskolefonds stipendier för innevarande läsår avser bidrag till kvinnliga elever som är eller har varit folkbokförda i f.d. Nordmarks församling och som efter grundskolan fortsätter sin utbildning. Stipendieansökan med personbevis, intyg från skolmyndighet om kurstillhörighet och kurslängd, kontonummer och vilken bank eventuella stipendiepengar ska sättas in på ska anges i ansökan.

Skicka till styrelseadressen: Nordmark-Tabergs Flickskolefond, c/o Ann-Charlott Skalare, Pilgrensgatan 10, 682 34 Filipstad