Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Vad är egentligen farligt avfall och elavfall?

En samling med flera olika burkar och flaskor med olika farliga ämnen

Farligt avfall och elavfall är båda skadliga för miljön. Det är därför extra viktigt att du inte sorterar det med den vanliga soppåsen eller spolar ner det i avloppet, utan tar hand om det på rätt sätt.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas produkter som har en eller flera farliga egenskaper som kan ge allvarliga skador på växter, djur och natur samt människor.

Produkterna för farligt avfall är oftast märkta med varningstexter som brandfarligt, hälsovådligt och bör förvaras oåtkomligt för barn. En bra riktlinje för att veta om något räknas som farligt avfall är om produkten som du ska slänga är giftigt, frätande eller brandfarligt.

Exempel på produkter som räknas som farligt avfall är:

 • Lösningsmedel
 • Sprayflaskor
 • Läkemedel
 • Gasolflaskor
 • Fyrverkerier
 • Impregnerat trä
 • Färg
 • Olja
 • Bekämpningsmedel
 • Kosmetika
 • Lim- och lackrester
 • Lösningsmedel
 • Spillolja.

Elavfall

Elavfall är alla typer av kasserade elektriska och elektroniska produkter som drivs med elektricitet från sladd eller batteri. Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och vår miljö.

Exempel på produkter som räknas som elavfall är:

 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Kabel
 • Vitvaror
 • Bilbatterier
 • Småelektronik
 • Färgpatroner
 • Tv och skärmar

Sortera rätt

Farligt avfall och elavfall är båda skadliga för miljön. Det är därför extra viktigt att du inte sorterar det med den vanliga soppåsen eller spolar ner det i avloppet, utan tar hand om det på rätt sätt.

Läs mer om återvinning

Läs mer om återvinningscentralen Långskogen

Viktigt att tänka på kring farligt avfall och elavfall:

 • Förvara olika medel i varsin förpackning, blanda dem inte!
 • Vätskor och annat flytande farligt avfall ska förvaras i tät förpackning, helst i originalförpackning.
 • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
 • Lägg alla batterier, glödlampor och lågenergilampor i separata påsar så underlättas hanteringen.
Illustration över farligt avfall