Filipstads kommun startsida

Energi- och klimatrådgivning

Du som privatperson, företagare eller organisation är välkommen att kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få hjälp med olika energifrågor. Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende.

Vill du få råd angående olika typer av klimat- eller energifrågor är du välkommen att kostnadsfritt vända dig till kommunens energirådgivare, som kan svara på de flesta frågor som rör klimat och energi.

Vanligaste frågorna handlar om uppvärmning men du kan också få hjälp med elavtal, belysning, solcellsfrågor m.m.

Solel

Ett nationellt projekt för att hjälpa villaägare i beslut kring solceller startade under april månad 2017 och pågår till september 2019. Solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk.

Företag kan få coachning om energi och klimat

Är du en företagare som är intresserad av att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan, kontakta energi- och klimatrådgivare? Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet Coacher för energi och klimat.

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar en energigenomgång av företaget med coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag goda möjligheter till att energieffektivisera. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019.

Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Kontakta energi- och klimatrådgivare om du är intresserad av att producera din egen förnybara el med solenergi eller om du har andra energifunderingar.

Kontaktinformation Energi- och klimatrådgivare - Hanan Othman

Telefonnummer
0550‑651 74

Senast uppdaterad: 2019-04-05