Filipstads kommun startsida

Sotning

Eldstad i en öppen spis

​För tillsyn av sotning i Filipstads kommun ansvarar Bergslagens Räddningstjänst (BRT). De kan svara på era övergripande frågor om sotning och brandskyddskontroll.

Sotning och brandskyddskontroll

​Sotningen utförs av sakkunnig eller av de som fått tillstånd att sota själv på sin enskilda fastighet. Sotningsintervall beror på vilket bränsleslag som eldas och hur ofta eldstaden används.

Brandskyddskontroll utförs inom bestämt intervall av skorstensfejarmästare som säkerställer att eldstaden och rökkanalen är säker att använda.

Sota själv​

Kommunen kan efter en lämplighetsprövning tillåta fastighetsägare eller någon annan att sota anläggningen på den egna fastigheten. Brandskyddskontroll ska fortfarande utföras av skorstensfejarmästare.

För prövningen i Filipstads kommun ansvarar Bergslagens Räddningstjänst som är en del av Filipstads kommun.

Ansvarig skorstensfejarmästare i Filipstads kommun

En ansvarig skorstensfejarmästare utses av ​Bergslagens Räddningstjänst.

Länkar

Kontaktinformation Bergslagens Räddningstjänst (BRT)

Telefonnummer
0590‑152 10
Postadress
Box 424
681 29 Kristinehamn

Kontaktinformation Hällefors Sotningsdistrikt AB - Skorstensfejarmästare

Telefonnummer
0591‑102 04
Postadress
Bergmästarvägen 60
712 30 Hällefors

Senast uppdaterad: 2020-08-19