Filipstads kommun startsida

Serveringstillstånd med mera

Kommunen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd, viss servering och försäljning av öl och tobak.

För att minska risken för skador och våldshandlingar måste alkoholservering ske med ansvar och omdöme. Därför finns det i alkohollagen bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till. Alkohollagen har karaktär av skyddslagstiftning för barn och ungdom. För att servera spritdrycker, vin och starköl mot betalning krävs särskilt serveringstillstånd. Tillstånd kan ges då sökande uppfyller kraven i lagen och följer de av kommunfullmäktige tagna beslut, policies och riktlinjer.

Hos kommunen ansöker du om:

  • Permanent serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin och starksprit.
  • Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer. Gäller servering av starköl, vin och starksprit.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

 
Till kommunen ska du anmäla:

  • Försäljning av öl.
  • Servering av öl.
  • Försäljning av tobaksvaror. 

Ansökan

Kontakta Alkoholinspektören i god tid för att få information om serveringstillstånd. Handläggning av ansökningar påbörjas ej förrän avgift inbetalats. Målsättningen beträffande handläggningstid av ansökningar avseende stadigvarande tillstånd är 6 veckor från det att komplett ansökan inlämnats. Ansökan om tillfälligt tillstånd som inkommer senare än 3 veckor före arrangemanget kan ej garanteras bli behandlade i tid.
 

Avgifter och reglemente för serveringstillstånd

Kontaktinformation Alkoholinspektör - Ulrika Persson

Telefonnummer
0563‑188 12