Filipstads kommun startsida

Serveringstillstånd och folköl

Kommunen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl.

Serveringstillstånd

För att minska risken för skador och våldshandlingar måste alkoholservering ske med ansvar och omdöme. Därför finns det i alkohollagen som är en skyddslagstiftning bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till. För att servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat mot betalning krävs särskilt serveringstillstånd. Tillstånd kan ges då sökande uppfyller kraven i lagen och följer de av kommunfullmäktige tagna beslut, policies och riktlinjer.

Ansökan om tillstånd

Hos kommunen ansöker du om:

  • Permanent serveringstillstånd till allmänhet, t.ex. pubar och restauranger.
  • Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap, t.ex. festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, t.ex. serveringstält och festivaler.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, t.ex. föreningsfester och firmafester.
  • Cateringtillstånd till slutet sällskap, t.ex. servering i tillfälligt hyrd lokal eller i hemmet.
  • Provsmakningstillstånd, t.ex. provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker vid tillverkningsstället.

Kontakta Alkoholinspektören i god tid för att få information om serveringstillstånd. Handläggning av ansökningar påbörjas inte förrän avgift betalats in. Målsättningen för handläggningstid av ansökningar avseende stadigvarande tillstånd är 6 veckor från det att komplett ansökan inlämnats. Ansökan om tillfälligt tillstånd som inkommer senare än 3 veckor före arrangemanget kan ej garanteras bli behandlad i tid.

Folköl

Med folköl menas öl med en alkoholhalt som är högre än 2,25 volymprocent men max 3,5 volymprocent.

Anmälan

Till kommunen ska du anmäla:

  • Försäljning av öl.
  • Servering av öl.

Anmälan måste göras till kommunen innan försäljningen påbörjas. Till anmälan ska ett egenkontrollprogram för verksamheten lämnas in.

Undersidor