Filipstads kommun startsida

Information om alkohollagen

De viktigaste punkterna i alkohollagen är:

För serveringstillstånd till allmänhet krävs ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt att man serverar lagad eller på annat sätt tillredd mat. Matutbudet ska vara varierat. För servering efter klockan 23.00 får matutbudet dock begränsas.

Gatukök, kaféer och hamburgerrestauranger ska inte kunna få serveringstillstånd.

Rumsservering ska vara tillåten för hotell med serveringstillstånd.

Cateringföretag som serverar slutna sällskap ska kunna få stadigvarande serveringstillstånd. Varje serveringstillfälle ska anmälas till kommunen.

För att få serveringstillstånd ska den sökande avlägga ett prov i alkohollagen.

Flera tillståndshavare ska kunna utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Vid misskötsel kan det gemensamma tillståndet återkallas.         
Erinran införs som ytterligare påföljd vid lindriga förseelser. Varning kan användas vid allvarligare förseelser eller efter flera erinringar. Återkallelse av tillstånd ska ske efter upprepade varningar eller vid allvarliga missförhållanden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år.

Kravet på vilka som ska vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrda av bemanningsföretag utökas till att omfatta även bland annat entrévärdar.

Kravet på brandsäkerhet i serveringslokaler utvidgas till att omfatta även lokaler som används för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd.

Kryddning av brännvin ska vara tillåten efter anmälan till kommunen.

Definitionerna av alkoholdrycker förtydligas.

Provsmakning ska vara tillåten vid arrangemang riktade till allmänhet, till exempel mässor.

Bestämmelsen i alkohollagen som anger vad framställning i bild får innehålla vid kommersiell annonsering för alkoholdrycker utvidgas så att den blir generellt tillämplig oavsett val av medium.

Riksdagen har samtidigt beslutat om en ändring i lagen, 2007:592, om kassaregister från och med den 1 januari 2011. Ändringen innebär att krav på certifierat kassaregister även kommer att gälla den som har tillstånd för servering till allmänheten i samband med arrangemang vid festivaler och liknande samt så kallade sommarrestauranger. Tidigare har undantag från kraven i lagen om kassaregister gällt i dessa sammanhang.

Provsmakning av alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården ska vara tillåten på tillverkningsstället. Regeringen ska tillsätta en utredning för att ta fram ett förslag på hur gårdsförsäljning ska kunna ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten, liksom med Systembolagets monopol.

Kommunerna ska ha riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd. Folkhälsoinstitutet ska utarbeta en modell för utformningen av sådana riktlinjer.

Kontaktinformation Alkoholinspektör - Ulrika Persson

Telefonnummer
0563‑188 12