Filipstads kommun startsida

Livsmedel

Kebab upplagt fint på två tallrikar på en bänk i ett kök, kocken har plasthandskar

Syftet med livsmedelstillsynen är att konsumenten ska erbjudas så bra livsmedel som möjligt. Ingen ska riskera att bli sjuk av mat på grund av främmande ämnen eller slarv med hygienen. Du har också rätt att veta vad varan innehåller.

Livsmedelslagstiftningen är i stort sett gemensam i hela EU. Gemensamma beslut tas som resulterar i EU-förordningar. Livsmedelsverket är det statliga verk som har det nationella ansvaret över livsmedelskontrollen i Sverige. Det är Livsmedelsverket som författar nationell lagstiftning såsom livsmedelslagen och verkets föreskrifter.

Miljö- och byggnadsnämnden är lokal tillsynsmyndighet där livsmedelsinspektörerna på miljö- och stadsarkitektkontoret utför kontroll av kommunens cirka 100 livsmedelsföretag.

Matförgiftning

Vi utreder fall av matförgiftning. Ju tidigare vi blir informerade desto större är chansen att vi kan ta reda på orsaken och på så sätt undvika att fler smittas. Om du råkar ut för en matförgiftning är det därför viktigt att du kontaktar oss så snabbt som möjligt. Du kan lämna in en anmälan direkt i vårt formulär och du får vara anonym.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Undersidor