Filipstads kommun startsida

Hälsoskydd

Filipstads centrum från kyrktornet

Hälsoskydd handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan t.ex röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel, luftföroreningar eller kalla bostäder.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera efterlevnaden av de lagar och bestämmelser som reglerar detta område. Hälsoskydd är ett brett område som innefattar många tillsynspunkter.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

De verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser finns samlade under denna rubrik. Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga är tatuerare, piercingstudios, fotvårdare, skolor, förskolor och bassängbad som är öppna för allmänheten.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Undersidor