Filipstads kommun startsida

Radon

Ett litet leksaksträhus på gräsmatta

Radon är en radioaktiv gas som allmänt finns i marken. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Radon kan tränga in i husen genom bland annat sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar och otäta golvbrunnar. Även byggnadsmaterialet blå lättbetong avger radon. Radon kan också avges från dricksvattnet till inomhusluften. Det kommunala dricksvattnet har låg halt radon. Vatten från egna bergborrade brunnar eller från kallkällor kan däremot innehålla radon och därför kan det vara bra att skicka prover på analys. Information om drickvattenanalyser hittar du här.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten får ca 500 personer per år lungcancer på grund av radon. Eftersom radon är ett hälsofarligt ämne har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder och allmänna lokaler.

Radongasen kan inte uppfattas av våra sinnen, utan måste mätas.

Radonmätning

Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor. Om du bor i villa får du själv betala och utföra mätningen medan det i flerbostadshus är fastighetsägaren som ansvarar för att radonmätningar görs. En radonmätning utförs under minst två månader under eldningssäsongen. Ju längre tid man mäter desto noggrannare blir radonmätningen. Mätsäsongen för radon är mellan den 1 oktober och 31 april.

Kontakta ett laboratorium för att beställa radonmätning i din bostad. När beställningen är gjord får du radondosor på posten tillsammans med en instruktion om hur mätningen skall gå till. Det är viktigt att följa mätinstruktionen. När mättiden är slut skickar du tillbaka mätdosorna till mätföretaget.

Vid radonmätning ska Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder följas.

Exempel på ackrediterade mätlaboratorier för radon i inomhusluft:

www.swedac.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns uppdaterad information om vilka ackrediterade laboratorier som finns.

Det finns även företag som hjälper till med radonmätningar utan att vara ackrediterade. Dessa bör då skicka iväg dina dosor till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Korttidsmätning av radon

Om du av någon anledning inte har tid att utföra en radonmätning under två månader kan en korttidmätning utföras. En korttidsmätning ger endast ett rådgivande resultat och ska inte jämföras med årsmedelvärden.

Om riktvärdet överskrids

Om du har fått analysresultat som visar på årsmedelvärden över 200 Bq/m3 bör du utföra åtgärder för att få ned radonhalterna. För att vidta rätt åtgärder kan det vara bra att ta hjälp av någon som är kunnig på området.

Vid för höga halter av radon kan det vara bra att anlita en fackman för att reda ut orsakerna och för att få förslag på lämpliga åtgärder. Efter åtgärder bör du utföra en kontrollmätning för att säkerställa att åtgärderna haft avsedd effekt.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad