Filipstads kommun startsida

Badvatten

Öppen gräsyta med björkar i närbild och en sjö bakgrunden på Asphyttans badplats

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att vattnet på de kommunala badplatserna provtas varje år, för att kontrollera att badvattnet håller god kvalitet och är säkert att bada i.

Vattnet vid kommunens badplatser ska vara säkra för alla att bada i. Därför tas prover varje år för att bedöma vattenkvaliteten. Prover tas i de kommunala badvattnen.

Badvattenproverna analyseras och graderas i tre kategorier: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

  • Vid tjänligt vatten finns inga tecken på förorening och vattnet är lämpligt för bad.
  • Tjänligt vatten med anmärkning kan innebära en förhöjd halt av föroreningar. Detta betyder att vattenkvaliteten ska hållas under uppsikt. Kommunen tar i detta fall ytterligare ett badvattenprov för att säkerställa kvaliteten på badvattnet.
  • Om badvattnet skulle bedömas otjänligt avråds allmänheten från att bada. Vattnet är då förorenat och kan innehålla en hög halt av E. Coli och intestinala enterokocker.

Resultatet av badvattenproverna

Resultatet av badvattenprovtagningarna visar bland annat vattenkvalitet och temperatur.

9 augusti 2022 utförde vi tredje och sista badvattenprovtagningen för i år på följande badplatser: Brattfors, Lesjöbyn, Nykroppa, Persberg och Talludden. Analysresultaten var tjänligt på alla badplatser som provtogs.

Länkar

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad