Filipstads kommun startsida

Tillfälligt boende

Vad gäller för för den som vill starta upp hotell eller vandrarhem?

Hotell, pensionat eller liknande lokaler berörs av lagen om hotell och pensionatsrörelse, miljöbalken och livsmedelslagen. I vissa fall kan det också vara aktuellt med alkohollagstiftningen.

Lagen om hotell- och pensionatrörelse

För att driva ett hotell eller en pensionatsrörelse krävs tillstånd från polismyndigheten, om verksamheten omfattar minst 5 gästrum eller om minst 9 gäster kan mottas samtidigt.

Registrera livsmedelsverksamhet

Med största sannolikhet har den som bedriver en hotell eller pensionatsrörelse ett kök i vilket gäster serveras frukost, lunch och middag. Om detta gäller, skall verksamheten vara registrerad hos Miljö- och stadsarkitektkontoret.

Information om vad som gäller ett livsmedelsföretag finner du här.

Tillsyn enligt miljöbalken

Även om ett tillfälligt boende inte behöver anmälas till miljö- och byggnadsnämnden, så bedriver kommunens hälsoskyddsinspektörer tillsyn på hotell och pensionatsrörelser.

Att verksamheten inte är anmälningspliktig betyder med andra ord att miljöbalkens hänsynsregler gäller, istället för mer specifika regler. Dessutom måste verksamheten upprätta ett egenkontrollprogram där rutiner för städning, underhåll och kemikalieförvaring klargörs på ett för ändamålet lämpligt sätt.

Serveringstillstånd

Skall man servera alkoholhaltiga drycker vid ett hotell eller pensionat krävs ett serveringstillstånd. Mer information om detta finner du här.

Mer information

För frågor gällande brandregler kontakta Bergslagens
räddningstjänst på: 0550-636 00

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad