Filipstads kommun startsida

Inomhusmiljö​

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn på inomhusmiljön, både i offentliga lokaler och i bostäder. I de många fall är tillsynen det som kallas klagomålsbaserad, det vill säga att inspektion sker efter att klagomål inkommit till miljö- och stadsarkitektkontoret.

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver även fortlöpande tillsyn på inomhusmiljön i vissa verksamheter till exempel skolor och förskolor. ​

Vad innefattar begreppet inomhusmiljö?

Med inomhusmiljö menas alla de olika faktorer som bidrar till en individs upplevelse av miljön inne i en byggnad. Det inbegriper så vitt skilda saker som lufttemperaturen, luftrörelser, ventilationens funktion, ljudbilden och även om det finns oönskade djur inomhus, alltså ohyra.

När du har problem med inomhusmiljön

Om du upplever problem med inomhusmiljön i din bostad, så skall du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare. Dessa är ytterst ansvariga för att bostaden eller lokalen uppfyller lagens krav med avseende på inomhusmiljön.

Om inte detta hjälper kan kommunen uppmana din fastighetsägare att undersöka och åtgärda eventuella problem.

Tänk på att andra faktorer än de som listas här kan påverka inomhusmiljön, exempelvis radon eller buller.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Undersidor