Filipstads kommun startsida

Fukt och mögel

Många bostäder har problem med fukt som in sin tur med tiden kan leda till mögel. Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus.

Finns tillgång till fukt, värme och näring kan mögel börja växa till. Det kan vara svårt att upptäcka att ens bostad är drabbad eftersom mögel inte alltid ger synliga tecken. Möglet brukar oftast märkas som en obehaglig lukt, men denna lukt kan vara tillvand av den boende och möglet upptäcks kanske först när någon utomstående påpekar lukten.  

Andra tecken på problem med fukt är kondens på fönstrens insida vid låga utomhustemperaturer, fuktfläckar på väggar och tak, röta i trämaterial eller vittrande sten- och putsmaterial.

Hälsoproblem som orsakas av mögel

De vanligaste symptomen är de som drabbar slemhinnorna: snuva, rinnande ögon och en känsla av andnöd och rethosta. Även andra mer allmänna besvär förekommer som t.ex. huvudvärk och trötthet.

Den som exponeras för mögel eller kemiska ämnen som avges från byggmaterial kan utveckla överkänslighetsreaktioner, astma eller allergi.

För att kunna säkerställa om mögel eller andra brister i inomhusmiljön är orsaken till hälsoproblemen man upplever, ta kontakt med läkare och svara sanningenligt på de frågor kommunens inspektör ställer om du vänder dig till dem med bostadsklagomål.

Vanliga orsaker till fukt och mögel

 • Fuktiga material som byggs in.
 • Otillräckligt kapillärbrytande material under bottenplattan.
 • Otillräckligt ventilerade krypgrunder.
 • Dålig dränering av grunden.
 • Trämaterial som får kontakt med fukt i bottenplattan.
 • ​Otillräcklig ventilation i huset.
 • Läckande tak, stuprör eller vattenläckor.

Vad du kan göra för att minska risken med fuktskador

 • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Vädra badrummet för att minska fuktbelastning.
 • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.
 • Kontrollera att slangar till disk- och tvättmaskin är täta.

Åtgärder vid fuktskada

För att kunna åtgärda skadan är det viktigt att ta reda på dess ursprung och vilka byggnadstekniska faktorer fuktskadan beror på. Åtgärderna bestäms från fall till fall. Generellt gäller det att stoppa fukttillförseln som orsakat skadan, sanera skador av mögel och andra svampar eller av mikroorganismer, samt att torka eller byta ut fuktskadade delar.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad