Filipstads kommun startsida

Ventilation och drag

En stor del av upplevelse av inomhusmiljö grundar sig i vad det är för temperatur och vilka luftströmmar som rör sig i rummet. ​

Temperatur

Att ha en god temperatur inomhus är viktigt, än viktigare under vinterhalvåret och om man är äldre eller är funktionsnedsatt av någon anledning. En god rumstemperatur bör ligga runt 20 grader Celsius under vinterhalvåret, några grader högre om boende är äldre eller funktionsnedsatt. En övre gräns är runt 24 grader Celsius, men högre temperaturer tillåts av lagen under varma sommardagar.

Om du bor i lägenhet och upplever att temperaturen plötsligt sjunker i din bostad, kontakta i första hand din hyresvärd eller bostadsbolag.

Drag

Drag är en vanlig orsak till obehag. Drag är höga lufthastigheter ifrån springor i fönster och dörrar, men kan också vara den luftström som uppstår då luft rör sig från en kall yta till en varm.

Om du misstänker drag i din lägenhet, testa med ett litet tänt värmeljus vid fönster springan. Om lågan fladdrar nämnvärt, kan det röra sig om drag.

Ventilationskontroll (OVK)

Fastighetsägare har enligt lagen skyldighet att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystem i sina byggnader. Läs mer om tillsyn av ventilationsanläggningar.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad