Filipstads kommun startsida

Enskilt dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och i Sverige tar vi ofta för givet att det håller bra kvalitet. Över en miljon av alla permanethushåll och ungefär lika många fritidsbostäder har idag vatten från egen brunn. Många av dessa har tyvärr dålig dricksvattenkvalitet.

Vid ett provtagningsprojekt som SGU och Socialstyrelsen genomförde 2007 kom det fram att endast var femte brunn hade tjänligt vatten. 60 % hade tjänligt med anmärkning och 20 % var otjänliga.

Provtagning av dricksvatten

Det är brunnsägarens egna ansvar att undersöka att vattnet i den egna brunnen håller bra kvalitet. Prov på dricksvattnet görs hos ett ackrediterat laboratorium.

Det närmaste laboratoriet från Filipstad räknat är SYNLAB i Karlstad. Beställning av prover kan göras direkt på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra laboratorier är: Eurofins Lidköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt rekommendation från Livsmedelsverket bör dricksvattenbrunnar provtas minst var tredje år. Glöm inte att kryssa i rutan att provet får skickas till SGU, som sammanställer provsvaren.  

Borra efter vatten

​Bilden nedanför illustrerar en olämpligt anlagt brunn till höger, då den ligger nedströms ett enskilt avlopp.

Illustration av Lämplig lokalisering av dricksvattenbrun.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Undersidor