Filipstads kommun startsida

Allmänt dricksvatten

Nu riktar Filipstads kommun fokus på små dricksvattenanläggningar. Nytt från 1 januari 2015 är att livsmedel och dricksvatten ska separeras, vilket innebär att de ska registreras och riskklassas var för sig.

De som är skyldiga att registrera sig är:

  • De som producerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn.
  • De som försörjer fler än 50 personer.
  • Allt dricksvatten som erbjuds via en kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder m.m.).
  • Allt dricksvatten som erbjuds via en offentlig verksamhet (t.ex. förskola, skola, bibliotek m.m.).

Blanketter för anmälan om registrering av dricksvattenanläggning samt underlag för beslut om riskklassificering finns att hämta bland våra E-tjänster och blanketter.

För alla dricksvattenanläggningar ska det finnas en egenkontroll som är anpassad efter den specifika anläggningen. Det ska även finnas en provtagningsplan, där antalet provtagningar samt provtagningspunkter framgår. Provtagningsplanen ska skickas in till miljö- och stadsarkitektkontoret för fastställande.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Undersidor