Filipstads kommun startsida

Försäljning av tobak

Försäljning av tobak ska anmälas till kommunen. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Anmälningsplikt

Den som säljer tobaksvaror i näringsverksamhet till konsumenter är skyldig att anmäla detta till kommunen enligt lag. Det gäller både butiker och vid automatförsäljning. Att inte anmäla försäljning av tobaksvaror till kommunen är en handling som polisanmäls.

Åldersgräns

Åldersgräns på 18 år gäller för inköp av tobak. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att kunden är över 18 år och i tveksamma fall begära legitimation. Information om åldergräns ska finns vid varje kassa i butiken och på varuautomater för tobaksförsäljning.

Försäljarens ansvar

Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är informerad om gällande regler och ha ett egenkontrollprogram, det vill säga rutiner som gäller för personalens arbete. Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen.  

Varje försäljningsställe för tobaksvaror ska ha en tydlig och klar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år.

Tillsyn

Kommunen har ansvar för tillsynen och kan meddela föreläggande och förbud om det krävs för att lagen ska efterlevas. Vid tillsyn kontrolleras till exempel att information om åldergränsen lämnas på lämpligt och synligt sätt. Personalen ska ha kunskap om reglerna och ha rutiner för hur dessa ska tillämpas.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad