Filipstads kommun startsida

Avgifter, riskklass och kontroll

En trälåda full med röda och gula äpplen med ett äpple mer inzoomat än de andra

Regering och riksdag har bestämt att avgifterna för livsmedelskontroll ska vara riskbaserade och täcka kontrollmyndighetens kostnader. Från och med 2024 ska företagarna betala för livsmedelskontrollen efter kontrollen har utförts på livsmedelsanläggning.

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

För att kunna räkna ut hur ofta din verksamhet ska kontrolleras enligt de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.).

När och hur går det till?

Vi ber dig att lämna uppgifter för att klassa om verksamheten enligt de nya reglerna så snart som möjligt. Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda e-tjänsten för omklassning som tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket. Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

Uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten:

Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. Ha certifieringar redo när du använder e-tjänsten.

E-tjänst: Uppgifter för omklassning av livsmedelsverksamhet - lämna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra kontroll

Om den ordinarie kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, att det krävs ett eller flera extra kontrolltillfällen och föreläggande måste skrivas för att bristerna åtgärdats så betalas denna extra kontroll av det ansvariga företaget genom debitering enligt timtaxan. Timdebitering kan även bli aktuellt vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Avgift för registrering av livsmedelsanläggning

För registrering av livsmedelsanläggning tas ut avgift för en handläggningstimme enligt gällande timtaxa.

Kontroll av livsmedelsanläggning​

Miljö- och Byggnadsnämnden genomför regelbundet inspektioner på kommunens livsmedelsverksamheter. Inspektionerna görs oftast oanmälda.

Inspektionen sker enligt lagstiftningens krav och ska rapporteras till livsmedelsverket. Livsmedelsverket kommer att rapportera de utförda inspektionerna vidare till den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA.

Tillsynens syfte är att säkerställa att livsmedelsföretagaren följer de lagar och regler som upprättats i EU och i Sverige.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad