Filipstads kommun startsida

Avgifter, riskklass och kontroll

En trälåda full med röda och gula äpplen med ett äpple mer inzoomat än de andra

Regering och riksdag har bestämt att avgifterna för livsmedelskontroll ska vara riskbaserade och täcka kontrollmyndighetens kostnader. Det innebär att alla livsmedelsföretag ska betala en årlig avgift som baseras på den kontrolltid som företagets verksamhet kräver. Vilken avgift du som livsmedelsföretagare ska betala styrs av vilken typ av verksamhet du har och de risker som är förknippade med den verksamheten.

Kontrollmyndigheten har skyldighet att ta ut avgift motsvarande de kostnader som livsmedelskontrollen innebär. De avgifter som tas ut är:

 • årlig kontrollavgift för ordinarie kontroll
 • avgift för extra kontroll
 • avgift för registrering

Till grund för dessa avgifter ligger en timtaxa. Kommunfullmäktige har bestämt taxan för livsmedelskontroll, se nedan.

Årlig kontrollavgift och riskklass

Den årliga kontrollavgiften ska betalas från och med året efter registreringen av livsmedelsanläggningen.

Med hjälp av en klassificeringsmodell från Livsmedelsverket beräknar kontrollmyndigheten hur mycket kontrolltid som behöver läggas på varje livsmedelsanläggning. Både hygieniska risker i hanteringen och erfarenheter av hur verksamheten sköts vägs in. Den uppskattade kontrolltiden avgör sedan hur mycket man betalar i årlig kontrollavgift, genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med timtaxan.

Vilken riskklass man hamnar i beror på vad man har för verksamhet, om den innehåller många riskfyllda moment från en hygienisk synvinkel, om man serverar mat huvudsakligen till känsliga konsumenter som barn och äldre, samt hur mycket man beräknas servera.

Exempel på riskbedömning

 • Tillagning av exempelvis maträtter från rå köttvara, grillning av kyckling, tillagning av pizza med köttfärs - hög risk.  
 • Beredning av smörgåsar/sallader/smörgåstårtor - mellanrisk.
 • Korvvagn med kokt/grillad korv - mellanrisk
 • Enklare verksamheter, t.ex. kiosker eller butik som enbart säljer färdigförpackade livsmedel - låg risk
 • Försäljning av kylda varor - låg risk.
 • Glasskiosk med förpackad glass och kulglass - låg risk
 • Bakning av matbröd - mycket låg risk.
 • Daghems-, sjukhus-, eller äldreboendekök, även enbart servering - hög risk *

* Placeras i en hög riskklass eftersom verksamheten vänder sig till känsliga konsumentgrupper, t ex barn under 5 år, patienter eller äldre.

Om verksamheten förändras märkbart, med nytt sortiment eller fler kunder, så är det livsmedelsföretagets ägare som ansvarar för att kommunen informeras om detta. Att inte sörja för att kommunen har aktuell information kan komma att åtalsanmälas om det rör sig om stora förändringar i produktionen!

Erfarenhetsklassificering

Det lönar sig att ha egenkontroll som gör att livsmedelslagstiftningens krav uppfylls! Genom att följa tydliga och ändamålsenliga rutiner kan livsmedelsföretagaren själv påverka sin årliga kontrollavgift. Varje verksamhet erfarenhetsklassas utifrån vilka avvikelser som noterats vid offentlig kontroll. Den verksamhet som har en fungerande egenkontroll och få eller inga avvikelser vid inspektion under längre tid kan får färre kontrolltimmar nästa år. Allvarliga avvikelser eller flera förelägganden leder däremot till fler kontrolltimmar och därmed högre årlig avgift, än om avvikelser kunnat undvikas.

Extra kontroll

Om den ordinarie kontrollen visar på så stora brister i livsmedelsföretagets verksamhet, att föreläggande måste skrivas och det krävs ett eller flera extra kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats så betalas denna extra kontroll av det ansvariga företaget genom debitering enligt timtaxan. Timdebitering kan även bli aktuellt vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Avgift för registrering av livsmedelsanläggning    

För registrering av livsmedelsanläggning tas ut avgift för en handläggningstimme enligt gällande timtaxa.

Kontroll av livsmedelsanläggning​

Miljö- och Byggnadsnämnden genomför regelbundet inspektioner på kommunens livsmedelsverksamheter. Inspektionerna görs oftast oanmälda.

Inspektionen sker med hjälp av en särskild checklista som är framtagna av representanter från Livsmedelsverket, länstyrelser och kommuner. Samma checklista används för stora som små anläggningar, då samma lagar gäller för alla.

Tillsynens syfte är att säkerställa att livsmedelsföretagaren följer de lagar och regler som upprättats i EU och i Sverige.

Länkar

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad