Filipstads kommun startsida

Felanmälan, gator, torg och parker

Här kan du lämna en fråga eller synpunkt kring gator, torg och parker - till exempel om du vill anmäla ett hål i gatan eller på cykelbanan, att en gatlampa inte lyser, att ett buskage behöver klippas eller om du vill fråga var det är bäst att parkera.

Vid akuta ärenden kontakta filipstads växel 0590-611 00, utanför kontorstid jourhavande 0550-636 00.

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Lämna gärna dina kontaktuppgifter om vi skulle behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter:
Allmän handling
När du skickar en felanmälan via det här formuläret registreras den som en allmän handling. Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete.
Personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas endast för att administrera din felanmälan. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.