Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Bredband och fiber

Du som bor i Filipstads tätort eller på landsbygden kommer inom den närmaste tiden att märka av den kommande satsningen på fiber och bredband som sker i kommunen. Här kan du läsa mer om fiber och bredband och vad som gäller för ditt hushåll.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som målsättning att 100 % av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu har arbetet påbörjats för att uppnå detta mål i Filipstads kommun.

I den lokala bredbandsstrategin (pdf, 112 kB) kan du läsa om hur detta ska genomföras i Filipstad kommun (antagen av kommunstyrelsen 2016-04-27).

Här hittar du handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2017 (pdf, 476 kB).

Vanliga frågor och svar om fiber (pdf, 437 kB)

IP-Only Värmlands hemsida kan du kunna hitta mer information om fiberutbyggnaden i Östra Värmland (se Nyheter).

 

Nyheter

2018-02-13 IP-Only om fiberutbyggnaden

IP-Only om den fortsatta utbyggnaden på landsbygden

2017-11-22 Fiberutbyggnaden på landsbygden startar

Det blev nyligen klart att 23,3 miljoner ur Landsbygdsprogrammet beviljats för fiberutbyggnad på landsbygden i Filipstads kommun. Detta tillsammans med investeringar av IP-Only gör det nu möjligt att bygga ut fibernätet i större delen av kommunen. I Asphyttan och Kalhyttan har byggnationen startats under hösten. Fiberutbyggnaden av hela Filipstads kommuns landsbygd beräknas pågå de närmaste 2-3 åren. För området längst norr ut i kommunen, Rämmen och Liljendal som inte rymdes inom bidragsområdet, pågår arbete för att kunna realisera fiberutbyggnaden även här.

2017-11-02 Konsumentrådgivning

Nu finns Telekområdgivarna, en opartisk och kostnadsfri tjänst för konsumenter om abonnemang för TV, telefon och bredband.

2017-10-26 Informationsmöte i Rämmen

Kommunen och byNet informerade under onsdagskvällen om fiberutbyggnaden och Telias nerläggning av kopparnätet. Intresset var stort och cirka 40 personer deltog på mötet. Nästa steg är att samla in intresseanmälningar för komma framåt med planering och bidragsansökningar för detta område.

2017-06-15

Nyligen öppnade det sig möjligheter att bygga ut fiber till större delen av hushåll och företag på Filipstads landsbygd i och med att bidrag budgeterats för Filipstads kommun inom ramen för Landsbygdprogrammet. IP-Only, som kommunen samverkar med, har skickat ut ett fibererbjudande till de flesta fastighetsägare på landsbygden i kommunen och informationsmöten har hållits. Företag kommer att kunna ansluta sig i takt med att nätet byggs ut.

Just nu pågår försäljning, Länsstyrelsens beslut om bidrag troligtvis sept-okt, sedan kan projektet startas med detaljplanering, markägarkontakter, olika tillstånd t.ex. från Trafikverket.

 

Kontaktinformation Bredbandssamordnare - Björn Kjerrulf