Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Fördjupad översiktsplan för Filipstad

Filipstads kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Filipstads tätort. Planen antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2013.

Översiktsplanens syfte är att klargöra förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen inom området, användningen av våra mark- och vattenområden och den fysiskt bebyggda miljön samt att tillvarata områdets unika kvaliteter.

Planmaterialet är organiserat i fyra delar:

1. Mål och möjligheter
2. Planeringsförutsättningar
3. Stadsdelsreovisningar (elva stadsdelar)
4. Miljökonsekvensbeskrivning

Till antagandehandlingarna hör även Länsstyrelsens granskningsyttrande, kommunens särskilda utlåtande samt fristående kartor.

Läs mer

Kontaktinformation Fysisk planerare - Lena Wahlgren

Senast uppdaterad: 2017-06-28