Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Pågående detaljplanearbete

Här får du information pågående detaljplanearbete. Du kan se vilken status olika detaljplaner har samt hitta dokument som till exempel planbeskrivningar och plankartor.


Pågående detaljplaner

Plannamn

Status

Remisstid

Detaljplan för kvarteret Björnen

Revidering inför granskning

-

Detaljplan för Storbrohyttan & Munkeberg

Revidering inför antagande

-

Detaljplan för Finnshyttan

Revidering inför antagande

-

 

Kontaktinformation Fysisk planerare - Lena Wahlgren