Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Pågående detaljplanearbete

Här får du information pågående detaljplanearbete. Du kan se vilken status olika detaljplaner har samt hitta dokument som till exempel planbeskrivningar och plankartor.

Pågående detaljplaner

Plannamn

Status

Remisstid

Detaljplan för kvarteret Björnen

Samråd

31 maj - 24 juni 2018

Detaljplan för Storbrohyttan & Munkeberg

Granskning

31 maj - 24 juni 2018

Detaljplan för Finnshyttan

Granskning

8 juni - 5 juli 2018

 

Kontaktinformation Fysisk planerare - Lena Wahlgren