Filipstads kommun startsida

Pågående detaljplanering

Här får du information pågående detaljplanearbete. Du kan se vilken status olika detaljplaner har samt hitta dokument som till exempel planbeskrivningar och plankartor.


Pågående detaljplanering

Plannamn

Status

Remisstid

Filipstads stationshus

Laga kraftUndersidor