Filipstads kommun startsida

Sociala medier

Sociala medier är ett komplement till vår hemsida, för att nå ut till fler målgrupper och få en närmare dialog med dig som bor i kommunen eller är intresserad av vad som händer här.

Vi använder vår officiella Facebooksida till information och marknadsföring, omvärldsbevakning och kriskommunikation.

Vi finns på Facebook för att prata med dig som bor i kommunen om kommunala vardagsfrågor och för att berätta om vad som sker i våra verksamheter och om olika aktiviteter runt om i kommunen.

Alla som vill är välkomna att vara delaktiga i diskussioner, komma med kommentarer eller bara läsa vad andra skriver.

Vi bevakar sidan under kontorstid på helgfria vardagar och försöker svara senast nästkommande arbetsdag.

Vid akuta ärenden och frågor hänvisas till kommunens växel vardagar 08.00-16.00.

Enligt våra riktlinjer, tänk på detta:

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden.

Sociala medier ska inte användas för anmälningar, felanmälan eller PM (privata meddelanden).

Våra sociala medier är inte en arena för politiska diskussioner.

Vi vill inte att du lägger ut foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej. När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan.

Inlägg och kommentarer blir allmän handling.

Inlägg av betydelse som leder till beslut och som bedöms vara ett ärende diarieförs.

Inlägg kan komma att gallras vid inaktualitet.

Kommentar och handlingar får inte innehålla:

  • Sekretessbelagda uppgifter
  • Kränkande personuppgifter
  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Kommersiella budskap eller reklam.

Om så ändå skulle ske tas inläggen bort. Åtgärder vidtas (blockerar, stänger av) mot den som upprepat bryter mot reglerna.

Om du själv upptäcker innehåll i våra sociala medier som du tycker ska tas bort enligt reglerna, hör av dig till oss!