Filipstads kommun startsida

Finnshyttan

Karta detaljplan över Finnshyttan

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Finnshyttan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-11-15, § 24, och vann laga kraft 2019-04-04.