Filipstads kommun startsida

Kulturskola i utveckling

Kollage. Bild till vänster kvinna i blommig klänning som springer på en bro. Bild till höger kvinna spelar på gitarr med pojke i bakgrunden

Det händer saker med kulturskolorna i Sverige!

Kulturskola i utveckling

Det händer saker med kulturskolorna i Sverige! Nya nationella riktlinjer vill att barn och unga ska kunna prova och utveckla sig i flera olika konstnärliga uttryckssätt, inte bara musik utan också bild, dans, teater, film, slöjd mm. Kulturskolorna ska försöka nå fler deltagare med olika förutsättningar och bakgrund och vi ska samarbeta mellan kommuner och med andra aktörer.


Kulturskolorna ska också kunna vara sociala mötesplatser med kulturen som gemensam nämnare, och det ska finnas fler sätt att utöva kultur tillsammans. I Filipstad är uppdraget också att främst finnas på barns och ungas fria tid. Detta är förutsättningar som både utmanar och möjliggör! Framförallt betyder det att Kulturskolan i Filipstad jobbar intensivt med utveckling och förändring. Det är spännande!

Det är nu fler som jobbar på Kulturskolan, men i mindre tjänster, för att vi ska kunna ha pedagoger med olika kompetens som film, dans och arrangörskap. Vi jobbar med gästlärare för att våra deltagare ska få möta olika typer av konstnärliga stilar, uttryck och arbetssätt. Vi jobbar i projekt och med korta kurser eller workshops för att deltagare ska få fördjupa sig i något, prova en annan stil, göra en hel film eller ha ett samarbete med en annan verksamhet.

Under 2019 kunde vi erbjuda ferietjänster för unga och delta i ett kulturbyte med Norge. Vi möter också alla elever i åk 1 med dans!

2020 startar vi ett Medialab för ljud- och bildproduktion: Musik, film, bild, media. Vi utvecklar ungt arrangörskap genom bland annat UKM (Ung Kultur Möts) och förhoppningsvis fortsätter vi med utbyten i Värmland, Sverige och kanske internationellt!

Självklart fortsätter vi med kursutbudet i musik, bild och dans! Här breddar vi så att barn och unga i Filipstad nu kan dansa balett, och vi får vår första fortsättningskurs i dans. I musik främjar vi olika sätt att spela tillsammans, nu med en liten slagverksensemble och möjligheten att spela och sjunga väldigt blandad musik i Bandet. Inom bilden finns möjlighet att också jobba digitalt.

Vi vill också att våra elever och deltagare får en smak för vad kultur som yrkesliv kan vara. Därför tar vi in evenemang, studiebesök, möten med gästkonstnärer mm, som delar i kurserna. Kulturlivet innehåller så mycket. De som spelar, målar, dansar, filmar, slöjdar osv är en förutsättning för kulturlivet, men att producera kultur, att arrangera, vara publik, tekniker osv är också intressanta roller i kulturlivet!

Allt det här är spännande! Det händer mycket och vi experimenterar. Vi prövar, behåller eller ändrar.
Nya personer kommer in i verksamheten. Vi vet inte riktigt hur det kommer se ut om några månader, eller nästa termin. Det kan bli lite kort framförhållning ibland, men det lär oss att hitta rätt och att möta fler barn och unga.

Vi ser fram emot att fortsätta denna utvecklingsresa med kända och okända deltagare!

Väl mött i Kulturskolan!

Susanne Berggren med personal

Kontaktinformation Kulturskolan

Senast uppdaterad: 2020-07-06