Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Likabehandling inom vuxenutbildning

Alla ska bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra, och missgynnande har samband med nedan angivna punkter.

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • ålder

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om uppträdande som kränker en elevs värdighet, men inte har samband med diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier och kränkningar kan vara:

 • fysiska (slag eller knuffar)
 • verbala (hot, svordomar, öknamn)
 • psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
 • texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika sociala medier)
 • trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning.

Sexuella trakasserier kan vara:

 • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
 • oönskad fysisk kontakt
 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, vissling och kommentar om utseende
 • könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön eleven tillhör

Trakasserier är uppträdande som samband har med diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Vår vision

På vår skola ska alla bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Övergripande mål

Utdrag ur likabehandlingsplanens mål:

 • Praktikplatserna ska delges planen.
 • Information ges om ordningsregler och likabehandlingsplanen.
 • Alla ska ha rätt till att delta i arbetet för likabehandling.
 • Känna igen osäkra områden där trakasserier och kränkande behandling kan börja.
 • Alla ska reagera och utreda om någon utsätts för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.
 • Arbetet mot trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.
 • Eleverna ska veta vart de kan vända sig ifall de blir utsatta för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.

Dokument

Likabehandlingsplan 2017/2018 (pdf, 1 MB)

Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vart vänder man sig vid kränkning?

Vux, SärVux rektor: Peter Ramqvist, 073-329 07 33
KomVux, GrundVux, VoVux, LärVux: Pernilla Bäckman 072-599 03 55
VoVux: Eva Mattsson Lundberg, Maria Holst, 0590–614 44

Kontaktinformation Vuxenutbildningen

Telefonnummer
0590‑614 16
Besöksadress
Fogdevägen 2 (Spångbergsgymnasiet)
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: måndag-onsdag 10.00-12.00, Telefontider: måndag-onsdag 08.00-09.30