Filipstads kommun startsida

E-faktura till Filipstads kommun

När du har levererat varor eller tjänster till Filipstads kommun vill vi ha fakturan elektroniskt, vilket är ett lagkrav från och med 1 april 2019. Det finns flera sätt att göra detta. Du kanske redan idag har ett system eller köper en tjänst där du kan skicka elektroniska fakturor.

Filipstads kommun använder sig av tjänsteleverantören InExchange för att kunna ta emot och skicka fakturor elektroniskt, e-fakturor.

Om du inte kan skicka e-faktura från ditt ekonomisystem eller annan tjänsteleverantör har Filipstads kommun en leverantörsfakturaportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du utan kostnad kan registrera dina fakturor till oss så att de blir en e-faktura. (Du kan registrera upp till 100 fakturor per år till Filipstads kommun utan kostnad i denna portal.) Har du redan ett konto hos InExchange sedan tidigare går det bra att logga in med dessa uppgifter.

Titta gärna på filmen om hur du registrerar en e-faktura i vår fakturaportal.

Krav på fakturainnehåll

En faktura som skickas till Filipstads kommun ska uppfylla alla lagkrav. För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Filipstads kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kan den komma att returneras till avsändaren.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare så ska fakturan märkas med fakturareferens som är en kod som består av 5 siffror. Kommunens beställare ska alltid uppge denna kod vid beställningstillfället. Om beställaren inte uppger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta. Om du registrerar din faktura i leverantörsfakturaportalen anger du detta nummer i fältet som är märkt med Ert referensnummer.

Att uppgiften finns ger dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Filipstads kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

Faktureringsinformation för e-faktura från leverantörers system

Nedanstående information kan vara till hjälp för att kunna skicka e-faktura:

Företag: Filipstads kommun

Fakturaadress: Box 305, 682 27 Filipstad

Org.nr: 212000-1876

Momsreg.nr: SE212000187601

GLN: 7362120001873

PEPPOL-ID: 0007:2120001876

Referenskod: Ska alltid anges med enbart 5 siffror.

VAN-tjänst: InExchange

Kontaktuppgifter InExchange: 0500-44 63 60 www.inexchange.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med april 2019 gäller en ny lag som innebär att leverantörer är skyldiga att skicka e-fakturor till offentlig verksamhet. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

Inledningsvis bör du som leverantör göra följande:

  • Fråga om din leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst kan skicka e-fakturor.
  • Fråga dina offentliga kunder om de har en leverantörsfakturaportal, vilket är ett alternativ för att klara lagkraven om du bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor.

Telefonnummer:

0590‑60 86 43