Filipstads kommun startsida

Ekonomiska redovisningar

Här kan du kan läsa kommunens årsredovisningar, delårsbokslut och budget.

Kommunfullmäktige bestämmer hur kommunens pengar ska fördelas. Kommunfullmäktige tar budgetbeslut varje år och fördelar då kommunens resurser på de olika verksamheterna.

Årsredovisningen visar och redogör för utfallet av ett års verksamhet, hur verksamhetens finansierats och hur den ekonomiska ställningen är vid utgången av verksamhetsåret. Syftet är att ge kommuninvånarna, fullmäktige och andra intressenter information avseende kommunens utveckling.