Filipstads kommun startsida

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Au191204.pdf 279 kB 2019-12-04 15.24
Au191104.pdf 171 kB 2019-11-06 14.14
Au191007.pdf 202 kB 2019-10-11 10.13
BB190923.pdf 112 kB 2019-09-30 13.22
Au190909.pdf 287 kB 2019-09-12 13.49
Au190610.pdf 149 kB 2019-06-12 08.23
Au190506.pdf 258 kB 2019-05-15 14.44
BB190508.pdf 115 kB 2019-05-09 07.34
BB190429.pdf 115 kB 2019-05-07 09.23
BB190401.pdf 114 kB 2019-04-11 11.56
Au190408.pdf 145 kB 2019-04-08 14.01
BB190311.pdf 110 kB 2019-03-27 16.11
Au190304.pdf 191 kB 2019-03-15 11.37
Au190211.pdf 284 kB 2019-02-15 08.35

Riksdagens dokument

Senast uppdaterad: 2019-01-02