Filipstads kommun startsida

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
KFU 180215.pdf 142 kB 2018-02-15 15.56
KFU 180301.pdf 97 kB 2018-03-06 07.54
KFU 180419.pdf 157 kB 2018-04-25 14.11
KFU 180522 §§27-28.pdf 57 kB 2018-05-22 11.42
KFU 180522 §§29-39.pdf 140 kB 2018-05-25 15.12
KFU 180614.pdf 37 kB 2018-06-21 07.18
KFU 180913.pdf 250 kB 2018-09-19 07.10
KFU 181015 § 59.pdf 116 kB 2018-10-15 11.52
KFU 181015 §§ 57-58, §§ 60-70.pdf 245 kB 2018-10-19 14.00
KFU 181129 §§71-72.pdf 127 kB 2018-12-19 13.35
KFU 181129 §§ 73-83.pdf 316 kB 2018-12-11 09.28
KFU 181217.pdf 160 kB 2018-12-18 07.02

Riksdagens dokument

Senast uppdaterad: 2019-01-02