Filipstads kommun startsida

Sammanträden och kallelser 2023

Skriver sin signatur på ett papper

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Kalender (B=Budget, I=Inställt, N=Nyinsatt möte)

Möte

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tid

Kommun­fullmäktige


9

9 (I)

20

16

15


21

19

16 B

14

18.15

Kommun­styrelsen

18

22

29

26

31

21

30

27

30 B

29

20

13.30

Budget­beredning6

3

225
09.00

Kommun­styrelsens arbets­utskott


6

7

17

8

7


11

9

13

4

09.00

Kommun­styrelsens teknik­utskott


6

7

17

8

7


11

9

13

4(I)

13.30

Kommun­styrelsens kultur/ förenings­utskott


22

15

26

23

16


13

11


6

09.00

Barn- och utbildnings­nämnden

17

14

14

18

16

13

22

12

18

22

12

09.00

Miljö- och byggnads­nämnden


13

13

24

15

12

14

18

16

20

11

13.30

Social­nämnden

19

16

16

20

11

19

24(I)

14

12

23

14

09.00

Stiftelsen Filipstads­bostäder


7

2115


5

24


5

14.00

Revisionen

31

13, 28


11

9

7


12

10

7

5

09.00

Kallelser till nämnder och styrelser

Telefonnummer:

0590‑612 01

0590‑611 76

Telefonnummer:

0590‑612 31