Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Öppen missbruksvård

Vuxengruppen

Öppen missbruksvård är en service till samtliga kommuninvånare, som anser sig vara i behov av den. Det innebär ofta råd- och stödsamtal och andra beviljade insatser. Provtagningar utförs efter överenskommelse med klienten eller efter dom i domstol. Socialsekreterare arbetar även med utredningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). En utredning enligt LVM avser huruvida en person i aktivt och allvarligt missbruk är kapabel att ta hand om sig själv eller om vederbörande skall vårdas på institution mot sin vilja.

Telefontid till personal i Vuxengruppen:

Socialsekreterare Telefonnummer: 0590-613 22. Telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 09.00-10.00

Rehabsköterska Telefonnummer: 0590-616 33. Tisdag klockan 09.00 - 10.00

Behandlingsterapeut: Telefonnummer: 0590-616 37. Fredag klockan 10.00 - 12.00

Öppen mottagning måndag, onsdag och fredag klockan 08.00 - 09.30.

Enskild tid enligt överenskommelse.

Mer info

Kontaktinformation Socialchef - Kristina Steijner

Telefonnummer
070‑437 00 55

Kontaktinformation Verksamhetschef - Åsa Andersson

Telefonnummer
0590‑612 50
072‑574 63 41

Kontaktinformation 1:e socialsekreterare - Linda Högberg

Kontaktinformation Socialnämndens ordförande - Anders Nilsson

Telefonnummer
072‑223 17 58

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation IFO-reception

Telefonnummer
0590‑612 78