Filipstads kommun startsida

Skolmat

Skolkök med stora kokgrytor

Eftersom vi använder alla våra sinnen när vi äter är det viktigt att, maten smakar bra, luktar gott och ser trevlig ut. Dessutom spelar måltidsmiljön stor roll, att man kan äta en stund i lugn och ro. Viktigt därtill är att maten är näringsrik och varierad så att vi får energi och näring att orka med skoldagen.

Matråd

På varje skola finns ett matråd där elever, rektor och kökspersonal pratar om skolmaten. Fråga din lärare vem som är matrådsombud på din klass.

Pedagogiska måltider

I matsalen finns det alltid personal från skolan som under schemalagd arbetstid äter så kallad pedagogisk måltid. De hjälper till att skapa ett lugn i matsalen och är goda förebilder för eleverna. För att äta pedagogisk måltid ska följande uppfyllas:

  • att pedagogen har tillsyn över alla elever i matsalen
  • att måltiden intas tillsammans med elever (att det inte sitter fler än två pedagoger vid samma bord)
  • att tallriksmodellen används

Miljö

Maten vi äter har stor miljöpåverkan. För att minska belastningen kan vi välja att äta mer vegetariskt, välja mat som producerats i Sverige samt köpa mer ekologiska livsmedel. Men det viktigaste är att vi försöker att inte slänga så mycket mat. Alla, stora som små, kan bidra till att minska vår påverkan på miljön.

Distribution

Skolmat tillagas på Strandvägsköket, Stålvallaskolan och Nordmarks skola. Strandvägsköket lagar även maten som skickas till Stjärnskolan, Åsenskolan, Ferlinskolan, Brattfors skola och Nykroppa skola samt till flertalet förskolor. De skolor som får maten skickad till sig bereder själva tillbehören till maten i mottagningsköket.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)