Filipstads kommun startsida

Specialkost för barn inom barnomsorg, skola och gymnasium

För barn som behöver specialkost, på grund av etiska/kulturella skäl eller överkänslighet/allergi, ska ansökan om specialkost lämnas in. Blanketten för ansökan hittar du bland våra e-tjänster och blanketter.

Alla barn ska efter varje sommar lämna in nya ansökan om specialkost för att rätt kost ska serveras. Köket beöver ansökan innan skolan börjar för att kunna planera och laga maten till eleverna. Det är viktigt att det finns ett läkarintyg och/eller intyg från BVC-sköterska då en allergi eller överkänslighet föreligger specialkostintyget. Detta för att se till att rätt kost beställs. Specialkostansökan och intyget lämnas till personalen på förskolan eller skolköket på skolan.

Vid frånvaro är det av yttersta vikt att tillagningsköket blir informerat.

Inom barnomsorgen så ska målsman ringa till förskolan och förskolan vidarebefordrar frånvaron till köket. Var god och ring innan klockan 09.00!

Stjärnskolan, Ferlinskolan, Åsenskolan, Nykroppa skola, Brattfors skola, Spångbergsgymnasiet och flertal förskolor har Strandvägssköket som tillagningskök. Om frånvarobesked inte lämnats och specialkosten inte hämtats ut på en vecka slutar tillagning av kosten. Var god och ring innan klockan 09.00!

Telefonnummer till skolköken

  • Tillagningskök Strandvägsköket: 0590‑615 26
  • Tillagningskök Stålvallaskolan: 0590‑17 31 44
  • Tillagningskök Nordmarks skola: 0590‑500 41

Riktlinjer för specialkost i förskola och skola för Värmlands län

Det är viktigt att de barn och elever som har behov av specialkost av medicinska skäl har fått en korrekt diagnos av medicinsk personal eller att medicinska elevhälsan har gjort bedömning att medicinska skäl föreligger så att rätt livsmedel serveras.

Riktlinjerna är framtagna av en arbetsgrupp som tagit fram gemensamma riktlinjer i hela värmlands län. I arbetsgruppen ingick barnhälsovårdsöverläkare, kostchefer, skolöverläkare, länssamordnare medicinska elevhälsan i Värmland, kökschef samt koststrateg.

Ansökan om specialkost

Vårdnadshavare gör en ansökan om specialkost på den blankett ansökan om specialkost. En ny ansökan om specialkost skall fyllas i av vårdnadshavare och lämnas in innan höstterminens start varje läsår. Aktuellt läkarintyg behöver bara lämnas vid förändrade behov och i samband med byte av förskola/skola. Intyg för celiaki och nötallergi gäller för hela skolgången. När barnet inte längre har behov av specialkost eller om barnet flyttar ska detta meddelas till kostenhet och skolsköterska.

Specialkost av medicinska skäl

Vid ansökan av specialkost av medicinska skäl (till exempel allergi, celiaki/annan födoämnesöverkänslighet) ska läkarintyg från behandlande läkare bifogas.

Specialkost av medicinska skäl utöver allergi/födoämnesöverkänslighet

Vissa barn har behov av specialkost av medicinska skäl utöver allergi/födoämnesöverkänslighet (till exempel neuropsykiatrisk problematik) för att de ska få tillräckligt med energi. För detta krävs en dialog mellan vårdnadshavare och barnhälsovården/medicinska elevhälsan samt kontakt med behandlande läkare/dietist. Intyg från behandlande läkare eller intyg från barnhälsovården/medicinska elevhälsan ska bifogas ansökan om specialkost. En handlingsplan ska upprättas och uppföljning med vårdnadshavare och barnhälsovården/medicinska elevhälsan i samråd med elevhälsoteamet och kostenheten bör ske en gång per termin.

Kost som ej kräver läkarintyg

Laktosintolerans är mycket ovanligt hos yngre barn. Enzymet laktas som spjälkar laktos vid matsmältningen minskar först i tonåren i vissa befolkningsgrupper. Vid laktosintolerans tolereras en viss mängd laktos. De allra flesta tål ett intag av 5 gram laktos/dag, vilket motsvarar cirka 1 dl mjölk. Vid måltider med t.ex. pannkakor, lasagne och risgrynsgröt kan barnet/eleven efter ansökan till köket om laktosreducerad kost erbjudas ett låglaktosalternativ. Laktosfri mjölk erbjuds varje dag och måltiderna är planerade för att vara tillräckligt näringsrika utan mjölk som måltidsdryck.

Vi erbjuder vegetarisk kost alternativt kost fri från fläskkött och/eller blodprotein. Halal, kosher och vegankost erbjuds inte istället rekommenderas vegetarisk kost. Med vegetarisk kost avses lakto-ovo vegetarisk kost, det vill säga kan innehålla mjölk och ägg.

Övrig information

Kost enligt ovan förutsätter att barnet följer samma diet i hemmet och att vårdnadshavare godkänt kosten genom att skriva under blanketten ”Ansökan om specialkost”.

Specialkost serveras inte då barn av något skäl inte tycker om den mat som serveras. Barnet får då komplettera sin måltid med salladsbuffé, bröd och mjölk.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)