Filipstads kommun startsida

Likabehandling på Spångbergsgymnasiet

Alla ska bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra, och missgynnandet har samband med nedan angivna diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • ålder

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om uppträdande som kränker en elevs värdighet.

Trakasserier och kränkningar kan vara:

 • fysiska (slag eller knuffar)
 • verbala (hot, svordomar, öknamn)
 • psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
 • texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika sociala medier)
 • trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning.

Sexuella trakasserier kan vara:

 • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
 • oönskad fysisk kontakt
 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, vissling och kommentar om utseende
 • könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön eleven tillhör

Trakasserier är uppträdande som har samband med diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Vår vision

På vår skola ska alla bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Övergripande mål

Utdrag ur likabehandlingsplanens mål:

 • Eleverna får utbildning i demokratiska värden.
 • Hälsosamtal med skolsköterskan.
 • APL- och praktikplatserna ska delges planen.
 • Information ges om ordningsregler och likabehandlingsplanen.
 • Alla ska ha rätt till att delta i arbetet för likabehandling.
 • Alla ska reagera och utreda om någon utsätts för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.
 • Arbetet mot trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.
 • Kartläggning gällande trivsel och trygghet genomförs varje år.
 • Resultatet av kartläggningen skall diskuteras i elev-och personalgruppen.
 • Eleverna ska veta vart de kan vända sig ifall de blir utsatta för trakasserier, diskriminering och/eller kränkning.
 • Motverka kränkningar på nätet.

Vart vänder du dig vid kränkning?

 • Mentor: Kommunens växel, 0590–611 00
 • Rektor NA, FT: Hans Ryhed, 070-606 62 22
 • Biträdande rektor HA, HV, BF, RL, VO, SA: Olof Wermelin, 073-270 39 55
 • Biträdande rektor IM, BA, EE, IN: Ann-Christin Olsson 0590-614 18, 072-599 03 53
 • Kurator: Martina Björfeldt, 070-191 81 19
 • Skolsköterska: Eva Edholm, 070-646 14 10

Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Kontaktinformation Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Fogdevägen 2. För besökande till Västeräng: Industrivägen 5
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad