Filipstads kommun startsida

Aktuellt på Spångbergsgymnasiet

Här ser du senaste nytt från Spångbergsgymnasiet. Du kan välja att prenumerera på informationen.

Prenumerera på uppdateringar från den här sidan (Du kommer få ett bekräftelsemail som ofta landar i skräpposten tyvärr)

Varannanveckasschema med viss distansundervisning - med början v.16.

(2021-04-16)

Från och med v.16 kommer klasserna på Spångbergsgymnasiet ha i huvudsak närundervisning med några undantag i ett varannanveckasschema.

Det här gäller:

- IM har undervisning i skolan alla dagar

- APL fortsätter som vanligt

- Inplanerade prövningar under v.16 och v.17 genomförs som planerat på plats oavsett vad schemat nedanför säger.

- Stödundervisning sker på plats

- Individuella valet sker på plats oavsett schemat

- Idrott sker på plats oavsett schemat

Vi gör de här justeringarna i huvudsak för att minska trängsel och antalet personer som befinner sig i huvudbyggnaden vid varje givet tillfälle, men också för att möjliggöra att du som elev ska kunna träffa samtliga lärare inom en tvåveckorsperiod.

De dagar som är distansundervisning för dig som elev framgår av schemat:

Schema för vilka dagar elever har distansundervisning

Klass

Udda v.

Jämn v.

Yrk 20

Torsdag

Fredag

Yrk 19

Måndag

Tisdag

Yrk 18


Måndag

SA/NA20

Tisdag

Måndag

SA/NA19

Tisdag

Måndag

SA/NA18

OnsdagVi passar på att påminna att rekommendationerna från folkhälsomyndigheten gäller enligt nedan:

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19,
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

  • undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
  • med fördel umgås utomhus.

Möjlighet till sjukanmälan kompletteras

(2021-03-11)

Spångbergsgymnasiet ger nu möjlighet för vårdnadshavare och elever som fyllt 18 att göra sjukanmälan i Skola24-appen.

Du hittar appen för Android om du klickar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och du hittar appen för iOS om du klickar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I appen väljer du Filipstad i rullistan och du måste ange personnummer och ha ett mobilt Bank-id för att logga in.

Du som ännu inte fyllt 18, men har ett mobilt bank-id kan också logga in på appen och ta del av t.ex. ditt personliga schema.

Det behövs vissa uppdateringar av våra vårdnadshavarregister, därför kan det i nuläget vara begränsad tillgång för dig som förälder/vårdnadshavare. Vi arbetar för att försöka lösa detta fram till höstterminen.

Möjligheten att sjukanmäla någon du har vårdnaden om, eller dig själv via telefon kommer finnas kvar under vårterminen, men vi uppmanar alla som kan att nyttja appen. Nuvarande rutin för frånvaroanmälan är alltså inte ändrad, utan kompletteras med den här nya möjligheten.

Spångbergsgymnasiet smyglanserar tjänst för att lättare ta del av vad som händer

En lärdom som Covid-19 gett är att information ibland behöver komma ut till samtliga berörda - fort. Post är tyvärr inte anpassat för detta.

Vi lanserar nu en sida som vi hoppas kommer kunna vara huvudkanalen för allmän information till dig som vårdnadshavare eller elev på Spångbergsgymnasiet. Om du registrerar dig för prenumeration på den här sidan, så kommer du få ett meddelande via mail varje gång den uppdateras.

- Skolledningen

Hantera prenumeration