Filipstads kommun startsida

Djurhållning

Tre stycken ljusa kossor märkta i öronen kollar mot kameran. Blå himmel i bakgrunden

Text

Misstänker du att djur far illa eller har du frågor som rör tillsyn av djur ska du kontakta Länsstyrelsen. Hos Filipstads kommun söker du tillstånd för vissa typer av djurhållning inom detaljplanelagt område.

För att få hålla vissa djur inom detaljplanelagt område behöver du tillstånd från kommunen. Du ansöker via blanketten Djurhållning inom detaljplanelagt område.

Tillstånd för djurhållning

De djur som kräver tillstånd är:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • fågel eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur
  • orm

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om du misstänker att djur far illa, eller att foder och livsmedel inte hanteras säkert hos en primärproducent, kontakta Länsstyrelsen. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel om en person har dömts för djurplågeri och anses olämplig att ha hand om djur.

Om du yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring eller utfodring måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Telefonnummer till Länsstyrelsens Djurskyddsenhet: 010-224 71 20

Om det är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, kontakta Polisen på telefon 114 14.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad