Filipstads kommun startsida

Hantering av slaktavfall och nedgrävning av dött djur

Älgko med kalvar i skogen

Häst

För att få gräva ner självdöd eller avlivad häst måste platsen godkännas av miljökontoret.

Några aspekter att ta hänsyn till vid val av plats:

  • Området ska vara torrt och bestå av en genomsläpplig jordart (sand,grus eller morän)
  • Nedgrävningen bör ske på en jordbruksfastighet som är fri från närliggande bebyggelse.
  • Nedgrävning ska ske så snart som möjligt innan förruttnelsen påbörjats, detta är särskilt viktigt sommartid.
  • Avstånd till närmaste vattentäkt ska vara minst 100 meter men helst uppgå till 200 m. nedgrävning i vattenskyddsområde är förbjuden.
  • Avstånd från bottenlaget i gropen till närmaste grundvattenyta eller berggrund ska vara minst 1 m. Kroppen ska täckas av minst en meter jordmassa och kan med fördel kalkas innan återfyllnad.

Blankett för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur finns på vår sida E-tjänster och blanketter.

Djur i livsmedelsproduktion

Det finns regler för hantering, omhändertagande och bearbetning av döda djur och annat animaliskt avfall från livsmedelsproduktion. Reglerna omfattar till exempel nötkreatur, får och grisar. Syftet med reglerna är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar till djur och människor.

Rent generellt gäller att allt animaliskt avfall d.v.s. döda djur eller delar av döda djur från livsmedelsproduktionen ska samlas in. Det innebär att även slaktrester från hemslaktade djur omfattas av insamlingskravet.

Insamlingen utförs av Svensk Lantbrukstjänst AB som i sin tur anlitar lokala entreprenörer. Länk till Svensk Lantbrukstjänst hemsida hittar du nedan, där finns kontaktinformation och aktuella priser för hämtning m.m. Avlivning kan också utföras men då bör det begäras vid anmälan om hämtning.

Undantag i reglerna för insamling

Nordmark och Rämmens församling i kommunen är undantagna från kravet på insamling och får istället gräva ned självdöda eller avlivade produktionsdjur.

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att gräva ner döda hundar, katter och andra små sällskapsdjur samt vilda djur, men någon olägenhet till följd av nedgrävningen får inte uppkomma.

Vilda djur

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, såvida de inte misstänks bära på smitta som kan överföras till djur eller människor. Vilda djur med misstänkt sjukdom bör skickas in till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för undersökning.

Slaktavfall från vilt till exempel älg får normalt ligga kvar på fallplatsen i skogen. Detta får dock inte orsaka olägenhet eller leda till att vilda djur lockas till bebyggelse. Tänk därför på följande:

  • Samla inte ihop slaktavfallet i för stora volymer.
  • Lämna det inte nära stigar eller bostäder.
  • Rester av ben kan med fördel grävas ner men kontakta markägaren innan. Gräv inte ner för stora volymer på samma ställe, eller upprepade gånger.

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad