Filipstads kommun startsida

Lösspringande katter och hundar

Röd- och vitrandig katt går på gräsmatta

Som djurägare har du ansvar för att ditt djur inte skrämmer eller stör andra människor eller djur. Som katt- och/eller hundägare finns det regler du måste följa.

 Katter är självständiga och lättskötta djur. Om man bor i tättbebyggt område bör man ändå fundera noga innan man skaffar en katt som inte är innekatt. Det kan finnas personer som upplever lösa katter som ett problem.

Några råd för en mer konfliktfri katthållning:

  • Prata med dina grannar och fråga om de upplever störningar från din katt.
  • Håll katten som innekatt eller håll uppsikt över den när den är ute.
  • Lär katten att gå på låda inomhus även om det är en utekatt.
  • Kastrera/sterilisera katten om du inte ska ha den till avel.

Problem med lösa katter på tomten

Enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Katter betraktas sällan som en olägenhet och skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador räknas aldrig som en olägenhet.

Flera rättsfall visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv förhindra att katter tar sig in i hus eller passerar ens tomt.

Om du vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna.

Det bästa är ändå prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.

Vilket ansvar har hundägaren?

Du måste visa omgivningen hänsyn, både mot människor och andra djur. Utan koppel ska hunden omedelbart lyda vid tillrop och uppföra sig som om den var kopplad. Koppla din hund om någon begär det.

Du ska som hundägare också ha uppsikt över din hund och hålla den kopplad under sommarhalvåret (1 mars till 20 augusti) när du vistas i marker där det kan finnas vilt. Under övriga delen av året är det tillåtet att ha hunden löst i dessa marker, under förutsättning att de inte driver och eller förföljer vilt, om de inte används vid jakt.

Dessutom finns specifika regler för naturreservaten i Filipstads kommun. Läs på informationsskylten och håll alltid uppsikt över din hund.

Störande hundskall

Som hundägare är du skyldig att sköta din hund, så att andra människor inte störs, till exempel av hundskall. Om du lämnar hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård, ska du vara säker på att den inte ylar eller skäller.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad