Filipstads kommun startsida

Problem med fåglar

Skylt vid en älv med texten: vänligen mata inte fåglarna

På våren och sommaren kan många uppleva problem med fåglar. Här kan du läsa mer om ansvarsområden och vad du själv kan göra.

Många upplever att fåglarnas skrik är störande i stadsmiljön under våren och försommaren. Det gäller främst måsar och trutar men även kajor. Under deras häckningsperiod mellan april och juni, särskild när ungarna lämnar boet, kan fåglarna även upplevas mycket aggressiva. Det kan även upplevas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas till exempel där det brukar finnas mat.

Vem har ansvaret?

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att de boende och andra som nyttjar fastigheten inte störs av fåglar. Därför hänvisar miljö- och stadsarkitektkontoret alltid till fastighetsägaren om en person störs av fåglar.

Åtgärder som kan vidtas mot störande fåglar

Det bästa arbetet sker förebyggande, till exempel med följande åtgärder:

  • Tak. Se till att fågelbon inte kan byggas på tak och hängrännor. Under häcknings­säsong (1 april – 31 juli) är många fåglar fredade i hela landet. Under denna tid får man inte plocka ägg eller röra bon.

  • Håll efter. Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar. Innan häckningssäsong ska rester av bon från tidigare häckningar tas bort. Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon.

  • Ingen mat. Informera de boende i fastigheten att matning av småfåglar kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit. Matning får endast ske via fågelbord avsett för småfåglar. Ingen mat ska ligga på marken.

  • Var noggrann med avfallshantering. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.

  • Rovfågel skräms. Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelsattrapper som kan köpas i jaktaffärer.

  • Linor som hinder. Uppsättning av nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten, särskilt vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.

  • Höga ljud. Uppsättning av roterande, störande skyltar eller elektroniska fågelskrämmor (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt).

Som fastighetsägare kan du även vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning för att få hjälp med borivning.

Miljö- och stadsarkitektkontorets roll

Miljö- och stadsarkitektkontoret har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häckningsperioden eftersom det är ett normalt inslag under en begränsad tid på året då fåglar och bon är fredade. Om du störs av fåglar under häckningsperioden kan du få råd och information av miljö- och stadsarkitektkontoret om hur man kan begränsa problemet till nästa säsong eller vad fastighetsägaren har för möjligheter till åtgärder under perioden.

Filipstads kommun uppmanar allmänheten att inte mata fåglar i centrum för allas trevnad

Genom matning blir fåglarna vana vid människor och kan då bli mer närgångna. Matningen ger upphov till störningar för närboende och uteserveringar då fåglarna skriker och smutsar ner. Fåglarna klarar sig på sommaren mycket väl utan matning.

Alla kan vi bidra med något

Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla problemet med fåglar borta så gott det går. Tillsammans kan vi hålla rent och fint!

Matrester, glass- och godispapper och dylikt behöver kastas i papperskorgar så parker och gator hålls rena. Då blir det inte lika lätt för fåglarna att hitta vårt skräp. Restauranger, caféer och andra uteserveringar måste vara uppmärksamma på att plocka in tallrikar med matrester så snabbt som möjligt för att undvika invasion av fåglar.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad